Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Chamas viel Israël aan; wat was er mis met Israëls moreel onderscheidingsvermogen?

De strijd tussen Kaïn en Abel in het bijbelverhaal is een beetje verwarrend, want er wordt gezegd: "En Kaïn sprak tot zijn broer Abel, en het gebeurde dat, terwijl zij in het veld waren, Kaïn tegen zijn broer Abel oprees en hem doodde. hem." (Genesis 4:8) Maar waar precies "rees Kaïn op"?

Rabbi Yochanan gaf een fascinerend commentaar op dit voorval en hij suggereerde dat Abel fysiek sterker was dan Kaïn. Dit betekent een fysieke confrontatie, terwijl Abel aanvankelijk sterker was dan Kaïn. En hij zich in een overwinnende positie bevond; Abel zat boven Kaïn. Kaïn voelde zich hierdoor bedreigd en vroeg Abel hoe hij de moord op hem zou rechtvaardigen tegenover hun vader. In een moment van mededogen loste Abel zijn greep op Kaïn; hij "rees op". Deze daad van vriendelijkheid bleek echter tragisch, want Kaïn stond onmiddellijk tegen Abel op en doodde hem. Van dit incident komt het gezegde: "Doe geen goed aan wie slecht is, en er zal geen kwaad over je komen." (Midrasj Rabba 22/8).

Abel's belangrijkste fout was dat hij geloofde dat Kaïn op hetzelfde morele niveau stond als hij, en net zoals hij geen morele verklaring zou vinden voor het doden van zijn broer Kaïn, zou Kaïn hem evenmin doden om dezelfde reden. En dat was een fout die hem zijn leven kostte!

Dit verhaal brengt ons bij de vraag hoe Rabbi Yochanan's interpretatie, die de mogelijke negatieve gevolgen benadrukt van mededogen of vriendelijkheid voor iemand die slecht is, in verhouding staat tot het bredere begrip van moreel gedrag en de noodzaak om voorzichtig te zijn bij het stellen van daden van vriendelijkheid en mededogen – en rekening te houden met de aard en de bedoelingen van de begunstigde.

Het antwoord op deze vraag ligt in het morele dilemma dat Rabbi Yochanan's interpretatie oproept. Zijn visie suggereert dat, hoewel daden van vriendelijkheid en compassie essentiële aspecten zijn van ethisch gedrag, ze moeten worden uitgeoefend met discretie en rekening houdend met het karakter en de bedoelingen van de ontvanger. In het geval van Abel leidde zijn onvoorwaardelijke vriendelijkheid voor Kaïn uiteindelijk tot zijn dood. Dit waarschuwende verhaal herinnert ons eraan om na te denken over de morele gevolgen van ons handelen en om een moreel onderscheidingsvermogen uit te oefenen in onze interacties met anderen, zelfs als het gaat om daden van vriendelijkheid en medeleven.

More Articles

Chamas viel Israël aan; wat was er mis met Israëls moreel onderscheidingsvermogen?

In het verhaal van Kaïn en Abel legt de interpretatie van Rabbi Yochanan de nadruk op de risico's van het tonen van vriendelijkheid aan wie slecht is, en hij onderstreept de noodzaak aan onderscheidingsvermogen waar het gaat om daden van medeleven. Dit verhaal zet ons aan om na te denken over moreel gedrag en benadrukt het belang om stil te staan bij het karakter en de de bedoelingen van de personen aan wie we vriendelijkheid betonen. Welke bredere ethische lessen kunnen we uit dit waarschuwende verhaal trekken en hoe kunnen we die toepassen in onze omgang met anderen?

Civilians Under Siege
Hebrew People in the Face of Terror

"Israel recently experienced an unfounded terrorist attack, deliberately targeting civilians, encompassing women, children, and the elderly. In the face of adversity, the Jewish people demonstrated their unity and strength, guided by their faith in one God. They aspire to create a world characterized by peace, harmony, and dignity. To contribute, you can help disseminate this message in your language, among your friends, and provide financial support. May blessings be sent to Israel and all those who stand in solidarity. Let us pray for peace, invoking the hope that 'He who makes peace in His heavens, may He make peace upon the people of Israel and the entire world.'"

Search