Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login
Tanrı tarafından Nuh'a tüm insanlık için bağlayıcı bir kanunlar dizisi olarak verilmiş 
ve Moshe tarafından ifşa edilmis olan, Yedi Evrensel Nuh Yasasına uymayi kabul ediyorum.
Bu yasaların ayrıntıları ve gözetimi nesilden nesile İsrail bilgeleri tarafından, korunmuş, yorumlanmış,
ve açıklanmıştır.

Yedi Temel Ben Noah Yasası:

1. Her Türlü Putperestlik Yasağı

2. Tanrı'ya Lanet Etme Yasağı

3. Cinayet Yasağı

4. Hırsızlık Yasağı

5. Cinsel Ahlaksızlık Yasağı

6. Yaşayan Bir Hayvanın Bir Uzvunu Yeme Yasağı

7. Hukuk Mahkemeleri Kurma Emri

 

Başlangıçta tüm insanlığa emredilen, daha sonra Sinay'daki Vahiy'de ortaya konan ve Moşe'nin Tora'sı aracılığıyla tüm insanlığa miras bırakıldığı anlayışıyla ifade edilen bu yasalara bağlılık, kişiye "Yahudi olmayan uluslar arasında 'doğru insan'" statüsünü verir.

Taahhüt şunu bildirir:

Noah’ın Yedi Yasası’na bağlı kalacağıma
ve ayrıca Hahamların rehberliğinde
Moşe’nin Sözlü Yasası’na göre
bu yasaları tüm ayrıntılarıyla yerine getirmeye devam edeceğime söz veriyorum.

Kutsalsın Sen Tanrı’m, Evrenin Kralı, beni yaşatan, ayakta tutan, bu güne getiren.»

* The Prohibition Against Idolatry in all forms

* Şunlara dikkat etmek önemlidir:

İsa'nın Tanrı olduğuna ya da Tanrı'nın enkarnasyonu olduğuna inanıyorsanız, bu beyanda bulunamazsınız. İbrani geleneği, Tanrı'nın bir olduğu ve asla bir insan olarak görünmediğidir. Her neyse, kutsanmış bir yaşam için dileklerimizi yerine getirin ve bizimle İncil'i öğrenmeye devam edebilirsiniz.

* Şunlara dikkat etmek önemlidir:

Bu, bir İbrani Haham mahkemesi önünde tam beyanın bir adım öncesidir.
doğru ilerlemek istiyorsanız
Bir sonraki adım, tam beyanda bulunmak,

Allah sağlık, sıhhat ve hayırlı ömürler versin :)

Search