Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Binding of Isaac
Adalet ve İnsanlığı Feda Etme Konusunda Derin Bir Dersin Kilidini Açmak

Tora'nın Vayera bölümünde bulunan İshak'ın Bağlanması hikayesi, atamız İbrahim'in ruhani kariyerinde bir zirveyi temsil eder. Bu hikayede ne oluyor? "Tanrı İbrahim'i sınadı" denir. Şu soru ortaya çıkıyor: Neden İshak'ın değil de İbrahim'in imtihanı olarak yazılıyor? Ne de olsa sunakta yakılan kurban olarak İbrahim'in değil İshak'ın sunulması gerekiyordu. Haham Judah Loen Ashkenazi açıklıyor.
O, Akeidah duruşmasının İbrahim için gerçekten de bir sınav olduğunu, çünkü onun Hesed ya da sevgi dolu şefkat niteliğinin somut örneği olduğunu ileri sürer.

 Hesed, İshak'ın Bağlanması [Akeidah] kavramına karşı çıkar; çünkü Hesed, Kutsal Olan'ı, O kutsanmış olsun, yaşam Verici olarak tanır. Peki neden bir insanın hayatını geri alasınız? Öte yandan Gevurah, yani katı adalet niteliğini temsil eden İshak, Akeidah'ı yeni bir kavram olarak görmüyordu.
Gevurah'a (katı adalet) göre kişi, aldığının bedelini ödemek zorundadır ve İshak'ın bedava hayat almasının bedeli, hayatını yaratıcısına geri vermektir. Bu nedenle İshak için İshak'ın [Akeidah] Bağlanması fikri yeni değildi. Roman fikri İbrahim içindi.

Bu derin kavramdan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

Sonunda Isaac'in hayatta kalması gerekiyordu. Kendini feda etme isteğinin pratikte gerçekleştirilmesine gerek yoktu. Tam tersi, insan hayatını feda etmeye gönüllü olduğu anda, o andan itibaren hayatı anlamlı hale gelir.

 Bu nedenle Kutsal Olan, tüm kurbanların özünü vurgulayarak İbrahim'e elini çocuğa uzatmamasını emretti. İnsanlar kendilerini sunmaya isteklidirler, ancak İbranice halacha, tıpkı İbrahim'in yaptığı gibi, bir insan yerine bir hayvanın sağlanmasını, yani İshak yerine bir koçun sunulmasını talep eder.

Peki bu büyük eylemden kim kazançlı çıkıyor? Gerçek faydalanıcılar tüm insanlıktır. Bu tam olarak İbrahim'in olmayanlara söylediği şeydi.
Ona eşlik eden Yahudi, İbrani olmayan gençler. Onlara, "Ben ve delikanlı oraya gideceğiz, secdeye kapanıp size döneceğiz" dedi. [Yaratılış 22:5] Amaç bol miktarda ahlaki ve ruhsal aydınlanma sağlamaktır. İshak'ın (Akeidah) bağlanmasının tüm dünya için amacı budur.

More Articles

Search