Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

ברית עולם , סידור לבני נח

 

נתנו לסידור זה את השם "ברית עולם" ("ברית עולם"), בעקבות תיאור הברית הכללית של התורה בין בורא עולם לאנושות, ככתוב: "ותראה הקשת בענן, ותראה קשת בענן". ואראה בו לזכור את ברית הנצח בין אלוהים לבין כל יצור חי מכל בשר אשר על הארץ" (בראשית, ט, טז).

סידור לבני נח "ברית עולם" זכה לאישורם של רבנים חשובים ואישים בולטים שכתבו ברכות לבני נח בכלל ולברית עולם בפרט על עמלם להפצת תורת ישראל בעולם. מבנה הסידור קרוב מאוד לזה של הסידור היהודי, והוא כולל תפילות לימי חול רגילים ולחגים מיוחדים. כמו כן, אנו כוללים סעיף מיוחד "שערי למידה" כדי לעזור להבהיר את העקרונות הבסיסיים של אמונה. יהי רצון של בורא האנושות שדברי נביאו יתקיימו בימינו: "ויבואו גוים רבים ויאמרו בוא ונעלה אל הר ה' ואל ה'. בית אלוהי יעקב; וילמדנו את דרכיו ונלך בנתיביו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (מיכה, ד, ב). יהי רצון שזה יקרה במהרה, בימינו.

אורי שרקי

ירושלים 

 

או הורד ספר אלקטרוני

Description

 

נתנו לסידור זה את השם "ברית עולם" ("ברית עולם"), בעקבות תיאור הברית הכללית של התורה בין בורא עולם לאנושות, ככתוב: "ותראה הקשת בענן, ותראה קשת בענן". ואראה בו לזכור את ברית הנצח בין אלוהים לבין כל יצור חי מכל בשר אשר על הארץ" (בראשית, ט, טז).

סידור לבני נח "ברית עולם" זכה לאישורם של רבנים חשובים ואישים בולטים שכתבו ברכות לבני נח בכלל ולברית עולם בפרט על עמלם להפצת תורת ישראל בעולם. מבנה הסידור קרוב מאוד לזה של הסידור היהודי, והוא כולל תפילות לימי חול רגילים ולחגים מיוחדים. כמו כן, אנו כוללים סעיף מיוחד "שערי למידה" כדי לעזור להבהיר את העקרונות הבסיסיים של אמונה. יהי רצון של בורא האנושות שדברי נביאו יתקיימו בימינו: "ויבואו גוים רבים ויאמרו בוא ונעלה אל הר ה' ואל ה'. בית אלוהי יעקב; וילמדנו את דרכיו ונלך בנתיביו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (מיכה, ד, ב). יהי רצון שזה יקרה במהרה, בימינו.

אורי שרקי

ירושלים 

 

או הורד ספר אלקטרוני

Search