חדש באתר

חתונה

חתונה ונישואים אצל  בני נח – הרב אורי שרקי

מזל טוב, חתונה!

כמה טוב להקים משפחה.

לקים משפחה זה כמובן כולל את הרצון להוסיף עוד ילדים, ללדת, להרות, ואחר כך לגדל את הילדים. וכל זה דורש יצירת תא משפחתי שבו יש אם אב וילדיהם שנולדו מתוך היחסים ביניהם. התורה משבחת את "הפריה והרביה". בראשית התהוות האנושות התורה אומרת "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה", כך שהיחס בין איש לאשה, שבתרבויות אחרות נחשב כגנאי, נחשב התורה דווקא כדבר שיש בו קדושה. עד כדי כך, שהטקס בו מתחברים האיש והאישה זה לזו נקרא בשפה התלמודית – "קידושין", שיש בו קדושה והשראת שכינה. כשיש איש ואיש שמקימים משפחה בקדושה – יש השראת שכינה. כשאין איש ואשה אין השראת שכינה. נראה שהקב"ה רוצה לשכון דווקא בתא המשפחתי שהוא המשכת החיים הנצחיים דרך הזוגיות.

השאלה כיצד ממסדים את הקשר הזה? מתי אישתו של אדם הופכת להיות אישתו ואז גם אסורה לזולתו?

רבינו הרמב"ם, גדול הפוסקים ביהדות אומר: "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה. כיון שנתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאשה, שנאמר 'כי יקח איש אשה ובא אליה'". יש פעולה שהיא ליקוחין, או קידושין והיא זו שמתירה את מערכת היחסים בין איש לאשתו.

משמעות השינוי הזה היא שעוברים ממצב טבעי למצב של קדושה, כלומר היהדות הכניסה לתא המשפחתי מימד אלוהי טקסי ממסדי וחברתי כאחד.

מה זה נוגע לבני נח? לפי ההלכה הבסיסית, בן נח איננו זקוק לקידושין או לטקס מיוחד כדי שאישה תהפוך להיות אישתו, אלא ברגע שהיה קיום יחסים ביניהם לשם הקמת בית היא הופכת להיות אשתו ואסורה על אחרים.

אלא שכאן התורה נתנה כאן הנחיה כיצד ראוי להתנהג גם אצל בני נוח. כשאבינו יעקב מגיע מפדן לארץ ישראל, נסע לעיר שכם עם כל בני ביתו וכתוב "ויחן את פני העיר". מה היתה החניה, זה מלשון חנינה. חז"ל לומדים מכאן 3 דברים. תיקן להם מטבע, שווקים ומרחצאות. כלומר שלימדם כיצד מתחתנים לפי תורת ישראל. המטבע זה כמו הטבעת לקידושין. השווקים זה התחייבות ממונית משפטית  ומרחצאות זה לטבילה שהיחסים המיניים יהיו על בסיס קדושה וטהרה ולא פעולה טבעית בהמית בלבד. וזה לרומם את אנשי שכם למעלה של קדושה של חיי המשפחה. מהספור המקראי יודעים שזה לא הצליח אז, אבל זו היתה הכוונה.

 לכן אנו בארגון "ברית עולם", ממליצים לכל בני נוח לארגן לעצמם טקס מיוחד של נישואים של בני נוח, וזה ראוי להעשות במספר אופנים. שקהילת בני נוח תנהל פנקס מי הם המתחתנים ועיסוקים וכו'. פרטים מזהים עליהם וגם ראוי להעמיד חופה שמציינת את השראת השכינה וגם שיינתן חפץ, רצוי טבעת כנהוג, על ידי החתן לכלה. ויאמר לה החתן: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת בני נוח".  ואפשר גם מלבד הבגדים המיוחדים לברך את שבע הברכות על כוס יין שיש בכל הסידורים של בני נוח עם הנחיות לעריכת טקס החופה וזה ירשם כלק מהממסד של הקהילה בספרים של ראשי הקהל לפי הסכמה שמקובלת על כל הציבור המיוחד הזה.

צריך להבין שהקמת בתים זה הביטוי לאופטימיות. זה הביטוי לאהבת אלוהים והבנה שעולמם העולם הוא עולם שטוב להקים בו משפחה ולחיות בו.

חלק מהטקס אצל היהודים זה שבירת הכוס שזה סימן לאבלות על חורבן בית המקדש.  זה מעציב את כל העולם שאין מקדש. אומר בתלמוד שאם היו אומות העולם יודעים מה הפסידו בחורבן הבית, והכפרה על כל חטאי האנושות היו מקיפים אותו בחיילים כדי שלא יחרב". ולכן מן הראוי אולי להציע שגם בחופת בני נוח תישבר כוס כאות השתתפות בצער על העדרו של בית המקדש והציפיה להבנותו במהרה בימינו.

Wedding_cake

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About efi

avatar

One comment

  1. avatar

    תושב ישראל לא יהודי שמקיים 7 מצוות נח יכול להתחתן עם נוצריה תושבת חול ולחיות איתה בארץ ישראל?

השאר תגובה