חדש באתר

פורים- המסר של עם ישראל לאומות.

מאת הרב אורי שרקי.

הסיפור של פורים מסופר בתנך במגילת אסתר.

מגילת אסתר מבחינה היסטורית ומבחינה כרונולוגית הוא הספר האחרון בהיסטוריה שהוכנס לתנך, ואז נחתם התנך.

נשאלת השאלה, מדוע נחתם התנך דווקא שם?

התנך מדבר על התקופה שבה השכינה הייתה גלויה בעולם שבה הנביאים היו מדברים אבל כנראה שאי אפשר היה לחתום את התנך ואת תקופת הנבואה בלי ספר שידריך אותנו כיצד להתנהג בעולם שבו הקב"ה איננו מתגלה בצורה ישירה, היה צריך לגלות שריבונו של עולם ממשיך להשגיח בעולמו גם בעולם שבו הוא מסתתר, גם בעולם שבו לא רואים אותו.

לכן סופר הסיפור של מגילת אסתר שבו שמו של הקב"ה איננו מופיע אפילו פעם אחת. וכל הסיפור של המגילה הוא סיפור של הסתר, זה נראה כמו איזה הצגת תיאטרון אחת גדולה שבה כל אחד ממלא איזשהו תפקיד, ובאמת הזהות האמיתית שלו מסתתרת מאחורי זה.

הדמות היותר מרכזית כמובן היא אסתר בעצמה. "אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד" כלומר כל הפעולה נעשית בהכוון.

אפילו אבותינו האנוסים בספרד היו מזדהים מאוד עם הדמות של אסתר בתור יהודיה שמסתירה את יהדותה, ולכן תענית אסתר הייתה כל כך מרכזית אצל יהודי צפון אפריקה שהיו צאצאי האנוסים מספרד.

ואפשר לאמר שכל התיאטרון היהודי התחיל מהצגות של פורים, כלומר עולם שבו אין יותר התגלות ויש איזה מסכות. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם במנהג היפה בעיקר של הילדים אבל גם של כל עם ישראל להתחפש בחג הפורים, זה דבר מאוד מעניין.

יש משהו מקביל לכך במנהגי אומות העולם אבל אצלינו זה נעשה בהקפדה על קדושה וטהרה וחלילה לא ליפול להוללות וחלילה לא לדברים אסורים.

אבל יש עניין להתחפש. התחפושת בעברית משמעותה גם חיפוש עצמי. האדם בא ומחפש את עצמו כאשר הוא מאחורי תחפושת.

ומהו הדבר שהציל אותנו ביום הפורים?

זה שהצלחנו להתנגד לרעיון של המן הרשע שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, הוא טען שכיוון שאנו מפורדים, כיוון שאנו מפוזרים אין לנו כח לעמוד נגדו. והוא שכח שהוא גם אמר ישנו עם אחד שהוא מאוחד בפנימיותו למרות הפזורה שלו.

כי עם ישראל אם ידע להמציא גם את צורת הקיום הנקראת קהילה. מה שאנו ממליצים גם לידידנו בעולם כולו "בני נוח" להתארגן בתור קהילות. הקהילה נותנת עצמה, נותנת כח לאדם לעמוד מול ההשפעות החיצוניות.

ולכן אנחנו מנציחים את עמידתנו מול הטענה לפיזור על ידי משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אנחנו מחזקים את האחווה בין האנשים, אנחנו מחזקים את האהבה אחד אל השני ומתוך כך יש לנו יכולת לעמוד מול כל האתגרים שלנו.

מתנות לאביונים, למי נותנים?   כמובן לאביונים.

אבל ההלכה אומרת שבפורים נותנים לכל הפושט יודו ליטול ואז ריבונו של עולם שבוודאי גם הוא במרכאות אפשר לאמר מקיים מצוות כאשר אנחנו מבקשים ממנו בחג הפורים דבר, הוא נותן כי הקב"ה גם הוא מקיים מתנות לאביונים ונותן לכל הפושט את ידו ליטול.

חג הפורים הוא גם חג שבו יש הזדמנות גם לחזק את האחווה ביננו וגם לבקש מריבונו של עולם את מה שאנחנו לא רגילים לבקש ממנו כל השנה, בקשות חריגות.

ביום הפורים אפשר לבקש הכל. מי יודע, ריבונו של עולם שומע לתפילה של לב טהור ביום הזה. ביום הזה אנחנו פורצים את הגבולות, יש שמחה ללא גבולות כמעט, זה שמחה שמתפשטת על הכל, דבר שבעולם הזה קשה בדרך כלל להסיג.

בעולם הזה אנחנו רואים שיש הרבה צרות, אבל אנחנו גם יודעים שמאחורי כל הצרות של העולם, מסתתר בסופו של דבר העולם המתוקן העתידי ואנחנו יכולים לטעום קצת מזה ביום הפורים על ידי הסעודות, שתיית היין, קריאת המגילה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.

פורים שמח!

 

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About אליעזר קקון‬‎

avatar

השאר תגובה