חדש באתר

פורים בראייה אוניברסלית

מאת הרב אורי שרקי.

מהו חג הפורים?

חג הפורים הוא חג שמשתלב בשרשרת של ניצחונות במלחמה בת אלפי השנים בין עם ישראל לבין האוייב בגדול שלו – עמלק, המן שביקש להשמיד את העם היהודי בימי האחשוורוש בפרס, היה מזרע עמלק.

מהי המלחמה נגד עמלק?

המלחמה נגד הטוטאליות, ההחלטה שהכל חייב להיות מושלם, אם לא שום דבר לא שווה.

הרי מה נאמר בסיפור של מגילת אסתר שהמן הולך ומספר לאוהביו, לכל חכמיו ולזרש אישתו, את כל אשר גידלו המלך על כל השרים ועבדי המלך "ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך". כלומר פסגת ההצלחה.

אין דבר יותר נעלה ממעמדו של המן בכל האימפריה הפרסית והוא מוסיף "וכל זה איננו שווה לי" שום דבר לא שווה, מדוע?

כי יש אדם אחד באימפריה שלא רוצה להשתחוות, כלומר הוא איננו מסוגל להשלים עם זה שהעולם הוא איננו מושלם, שיש מישהו שאיננו מישתחווה, מישהו שאיננו מוכן להכנע לסדר הדיקטטורי שנקבע על ידי המן.

זוהי העמלקיות, עם ישראל תמיד נלחם במשך הדורות כדי להראות שיש משהו שהוא למעלה מן הסדר משהו שהוא איננו משתחווה וזה הניצחון הזה, הוא זה שאנחנו מציינים אותו בחג הפורים.

מעניין מאוד, שבעקבות הניצחון הזה, מספר לנו התנך ורבים מעמי הארץ מתיהדים. מה זאת אומרת מתיהדים? האם הכוונה למתגיירים? היה אפשר להגיד נילווים אל ה', כמו הביטוי המקובל בתנך בשביל המתגיירים. למתייהדים הכוונה למתקרבים אל היהדות ומאמצים חלק מן המנהגים של עם ישראל.

ובאמת אנו עדים לכך יש לנו עדויות היסטוריות שבתקופת מרדכי ואסתר הייתה התפשטות גדולה של השפעת היהדות באימפריה הפרסית שהייתה אז אימפריה מרכזית בעולם כולו – משהו שדומה קצת למעמד של  אולי שמעתם על זה "בני נח".

 אלא אומר התלמוד שתופעה זו הייתה תופעה חד פעמית, לא התמידה.

יש את השאלה: מדוע היא לא התמידה הרי אם זה הצליח כל כל יפה מדוע זה לא מתמיד?

 התשובה היא: כי זה נעשה מתוך מצב של גלות ישראל, כשאין לעם ישראל מרכז שממנו הוא יכול להקרין מרכז לאומי שממנו הוא יכול להקרין על כל כדור הארץ, אז השפעתו היא זמנית, היא אש שדועכת.

ברוך ה' בימינו שהקמנו את מדינת ישראל, יש לנו מרכז רוחני שמקרין על העולם כולו ולכן רבים מבני האדם באנושות כולה נהיים יותר ויותר בני נח ומקבלים השפעה ברוכה מתוך היהדות כמובן מבלי להתגייר אלא מתוך שהם שומעים את דבר ה' שיוצא מציון ומירושלים.

המוטיב המרכזי של החג הזה הוא היין, אנחנו שותים הרבה יין. משתכרים אפילו, כן, זה לכאורה לא כל כך יפה, זה קצת מגונה אפילו, אלא שהתלמוד אומר לנו שהשיכור העולם לפניו כמישור, כלומר השיכור איננו מבחין בדבר חשוב לדבר שאיננו חשוב, לדבר שהוא גבוה לדבר שהוא נמוך אולי אפילו בין הטוב לבין הרע, אבל דבר גדול מתגלה ביין, מתגלה שבעצם הכל זה אחד לפני הבורא.

הקב"ה מחייה את כולם ללא הבחנה בין אדם ששיך לאומה זו או לאומה אחרת.

ולכן דווקא הגאולה של עם ישראל בחג הפורים היא באה אלינו על ידי שאחת מן הנסיכות שלנו אסתר נמסרה לאומות העולם.

ומתוך המערך של אומות העולם היא פועלת כדי לקדם את העולם. המצב הזה שנעשה בעל כורחנו מתוך מצב של גלות, הוא זה שהתחיל מהלך גדול של השפעה סמויה של עם ישראל אורך הגלות במשך אלפי שנים עד שבימינו חזרנו מן הגלות וכל השפעתנו שהייתה עד עכשיו גנוזה וסמויה מתחילה להתגלות בימינו.

חג פורים שמח לנו ולעולם כולו!

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About אליעזר קקון‬‎

avatar

השאר תגובה