חדש באתר

מרכזיותה של ירושלים

מאת הרב אורי שרקי.

יום גדול הוא יום ירושלים. הוא יום שבו אנחנו מציינים את חזרתו של עם ישראל אחרי אלפיים שנות גלות אל ירושלים הבנויה, העיר שכל העולם כולו נושא עיניים אליה אנחנו מכירים בעולם כולו שאיפות אדירות של געגוע אל ירושלים.

יום גדול הוא יום ירושלים. הוא יום שבו אנחנו מציינים את חזרתו של עם ישראל אחרי אלפיים שנות גלות אל ירושלים הבנויה, העיר שכל העולם כולו נושא עיניים אליה אנחנו מכירים בעולם כולו שאיפות אדירות של געגוע אל ירושלים.

מאיפה זה בא שירושלים הפכה להיות כל כך מרכזית?

ירושלים נמצאת במרכז.

באיזה מרכז?

במרכז של היבשות. מרכז היבשות אנחנו נמצאים בדיוק בנקודת החיתוך בין התרבות האפריקאית האסיתית האירופאית. בעצם כאן אנחנו פוגשים את כל העולם ומשם אנו מקרינים על העולם כולו.

אמר הנביא ישעיהו "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" ואף על פי שכיום אין לנו את אותו מרכז רוחני, מרכז הקודש ובית המקדש וגם פסקה הנבואה מעם ישראל אבל עדיין ההדים הקולות הפנימיים של הנבואה, לא נדמו. והם נשמעים בעולם כולו מכוחה של ירושלים.

הדבר הזה התחיל להיות מורגש פי כמה וכמה מאז שעם ישראל חזר בחסדי ה' במלחמת ששת הימים אל ירושלים. ירושלים היא מרכז, ככה רגילים לאמר מרכז לכל הדתות כולם.

ישנה איזה שהיא שאיפה שמובעת בזירה הבינלאומית להפוך את ירושלים ל עיר קוסמופוליטית – עיר של כל העולם כולו.

אבל דווקא כאן יש טעות. אם אנחנו נהפוך את ירושלים למן מרכז קוסמופוליטי היא תהפוך למוזיאון, ובמוזיאון אין חיים. במוזיאון שמים דברים ששייכים לעבר. מטרתינו היא להפוך את ירושלים למרכז חי שממנו תצא בשורה לעולם כולו.

מה שהתרחש במלחמת ששת הימים הוא הרבה יותר מאשר ניצחון צבאי גרידה. מדובר היה בעצם, לראשונה בתוך העידן המודרני בהתרחשות של מעשה תנכ"י מובהק בלב המודרנה ולכן אפשר לומר שאצל אומות העולם התפתחה השאלה, אם היהודים אחרי אלפיים שנה מסוגלים לחולל מעשים תנכיים מובהקים אז אולי זה אומר שהתנך הוא האופן הנכון לקרוא את ההסטוריה. אנחנו יודעים שזאת אכן האמת.

אנחנו בעצם מאז מלחמת ששת הימים התחלנו לפתוח מהלך חדש בהסטוריה של הדעות האנושיות. מהלך שבו סוף סוף יש לעם ישראל יכולת למסור את המסר האלוהי לעולם כולו. שכל העולם כולו יבוא וישמע את דבר ה' מירושלים, יבוא לשמוע את הבשורה העצומה שבאה לשחרר את האדם מכבלי הטבע, מכבלי יצר הרע.

מכאן מתפתחת האפשרות להתקשר אל מי שאמר והיה העולם. בספר שיר השירים ירושלים מכונה בשם צווארו של עולם. הצוואר הוא מה שמחבר בין החלק העילאי המחשבתי של האדם לבין החלק הטבעי שבו. הצוואר שמחבר בין הראש לבין הגוף, כך ירושלים כמו הצוואר כמן ארובה שקושרת בין עולמנו המוגבל והמצומצם לבין עולמות אינסופיים.

נאמר בתלמוד, "נשבע הקב"ה שלא יכנס לירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה". ומאז יש מאבק נטוש על ירושלים משום שירושלים מורגשת באופן אינטואטיבי, באופן אינסטנקטיבי אצל כל בני האדם בתור מרכז החיים, בתור המנוע שממנו בא האנרגיה הרוחנית לעולם כולו.

אשרינו שזכינו אנו עם ישראל לחזור אל המקום הזה שממנו אנחנו יכולים גם להביא שפע וברכה עבור כל בני האדם שעתידים לבוא כולם לירושלים כדי להדבק באלוהי ישראל, בורא העולם האוהב את כל בניו.

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About noahide

avatar
נתן בר מנהל האתר יש בעיות, שאלות? תכתבו - uniart.net@gmail.com

השאר תגובה