חדש באתר

יום העצמאות חלק 1

יום העצמאות של מדינת ישראל שונה מכל החגים הלאומיים של כל העמים כולם. כל שאר העמים שמחים כאשר הם מגיעים לידי עצמאות או שארע איזה מאורע משמעותי מבחינה לאומית אצלם. וזו באמת שמחה של אותו הציבור, של אותה האומה. מה שאין כן, יום העצמאות של העם היהודי אוטומטית אפשר לאמר זה יום שיש לו השפעה על כל העולם כולו.

אם אנחנו מסתכלים בתורה, מה היה התפקיד שהקב"ה הטיל על אברהם אבינו? התפקיד היה:    "לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך והעשך לגוי גדול". כלומר הקב"ה דרש מאברהם אבינו לצאת אלארץ, ובאותה ארץ להקים אומה.

אומה עם טריטוריה קוראים לזה בעברית של ימינו "מדינה". כלומר התכנית של הקב"ה עבור העם היהודי, היא תכנית מדינית.

מה התכלית של התכנית המדינית הזאת? "ונברכו בך כל משפחות האדמה", כלומר לא היינו מקימים איזשהי מדינה איזשהי ישות לאומית אלמלא התפקיד האוניברסלי שהקב"ה הטיל על אברהם אבינו. מהו התפקיד הזה? התפקיד הוא להעניק קדושה ודעת אלוהים בעולם כולו, דרך המדינות.

היה אפשר להקים דת המטפלת בכל יחיד ויחיד בעולם כולו ואומרת לו, אתה רוצה לחיות חיי קדושה חיי טהרה, חיי מוסר. אתה צריך להאמין באלוהים אתה צריך לעבוד את האלוהים, להתפלל אל האלוהים, ללכת בדרכיו. ואז אתה כיחיד תזכה לחיי עולם הבא, לחיים מאושרים וכד'.

אבל אז המדינה הייתה נשארת מחוץ לתחום הקודש.החידוש של היהדות, הוא שהמדינה עם המוסדות שלה עם הפוליטיקה שלה, עם הצדדים העכורים שיש בה לפעמים כל זה שייך אל הקודש.

אנחנו מקימים דגם אחד של מדינה אידאלית ואנחנו אח"כ מיצאים אותו לעולם כולו. כמו שאומר הנביא זכריה, "הנה ימים באים ונילוו גויים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם". מזה גויים רבים? אומות שלמות יהיו כמו עם ה', כמו שעם ישראל זכה להיות עם ה' במהלך ההסטוריה יהיו עוד עמים, עוד אומות עוד מדינות שיהיו עם ה'.

זאת היא התכנית העקרית של היהדות והרי אנחנו יכולים לקיים את התכנית הזאת רק עם מדינה שלנו. כלומר ניתן לומר שמאז שקמה מדינת ישראל הפסקנו סוף סוף את הסוגריים הארוכות האלה של כמעט אלפיים שנה שבהם לא יכולנו למלא את תפקידנו ואת חובתינו כלפי האנושות.

על ידי זה שקמה מדינת ישראל, היוזמה של בני נוח – ברית עולם הופכת להיות משמעותית הופכת להיות דבר שיש לו תקיפות בעולם. ניתן להבין שאנחנו  כאן בברית עולם היינו צריכים לפנות אל ראשי המדינות שבעולם וללמד אותם כיצד להפוך את מדינותיהם לקדושות וטהורות ומוסריות אלא שעוד לא הגענו למידה זו שמדינת ישראל מכירה בעצמה כבעלת התפקיד הזה, וגם ראשי המדינות בעולם עדיין אינם פונים אל עם ישראל לקבל הדרכה. אבל ברוך ה', אתם בני נוח בקהילותיכם בעולם כולו כל יחיד ויחיד שואב ושואף משהו מן הקדושה שהולכת ונבנית על ידי חזרת השכינה לציון, על ידי שהקב"ה חוזר לשכון בתוכנו ומתוך כך בעולם כולו. אתם בעצם מהווים את הסנוניות שבסופו של דבר יביאו להכרה אוניברסאלית בקדושת דבר ה' שיוצאת מירושלים לעולם כולו.

כל זה לא היה אפשרי אלמלא קמה מדינת ישראל. אם כן חג העצמאות שלנו היהודים הוא בעצם חג העצמאות שלכם בני העולם כולו הנבראים בצלם אלוהים והחפצים לשמוע את דברו.

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About noahide

avatar
נתן בר מנהל האתר יש בעיות, שאלות? תכתבו - uniart.net@gmail.com

השאר תגובה