חדש באתר

יציאת מצרים- האביב של העולם כולו.

מאת הרב אורי שרקי.

חג פסח חג גאולה שמח.

החג הזה שבא לקראתנו, החג הגדול הזה שמציין את יציאתו של עם ישראל מעבדות לחירות מהווה בשורה לעולם כולו.

התבטא אחד מגדולי ההנהגות היהודית, הרב קוק זצ"ל שיציאת ישראל ממצרים תישאר לעד.

האביב של העולם כולו. החג הזה מלמד את העולם כולו שהחירות אפשרית. כלומר חירותו של עם ישראל מקרינה בסופו של דבר על כלל האנושות, ללמד אותנו, שניתן לאדם להשתחרר גם מכבלי הטבע גם בכבלי היצר הרגע גם מן הכבלים הפוליטים. זה אפשרי,יש תקווה לאדם.

אלא שהשחרור הזה שאנחנו מציינים בחג הפסח, באה אחרי תקופה ארוכה מאוד של גלות, של גלות קשה מאוד.

ונשאלת השאלה, מה ראתה ההשגחה העליונה לספר שעם ישראל יעבור תקופה כל כך קשה, ולא עוד אלא שהגלות חזרה על עצמה מספר פעמים בהיסטוריה כך שהחלק המכריע של ההיסטוריה שלנו התרחש דווקא בגלות, בשיעבוד. נשאלת השאלה, מדוע?

לא יתכן לאמר שהדבר הזה הוא רק תולדה של חטאים. אמנם חטאים זה דבר חמור, ויש על זה אפילו עונשים אבל לא יתכן מבחינה פורפורציונאלית לראות את הגלות כמוסברת רק על ידי החטא.

ובאמת אחד מגדולי המחשבה של היהדות לפני ארבע מאות שנה המהר"ל מפראג הסביר שהגלות והגאולה הם שני אופני קיום מהותיים לעם ישראל ואם כן אנחנו צריכים להבין קצת מה משמעותה של הגלות.

התורה מספרת לנו שבעצם הגלות הראשונה איננה גלות של עם ישראל אלא גלות של האנושות. בסיפור של מגדל בבל אנחנו רואים שיש שבעים אומות העולם שנוצרו מאיזה מן פיצול מקורי, מאיזה מן חוסר אחווה, איזה מן מחלוקת שנולדה בראשיתה של ההיסטוריה האנושית ושהמחלוקת הזאת הביאה בסופו של דבר למלחמות ולסבל אנושי רב.

עד עצם היום הזה ניתן לומר שהאנושות בכללה נמצאת בגלות.

כך שעם ישראל כאשר הוא יוצא אל הגלות, הולך לפגוש בגלויות אומות העולם ויש לנו איזו שהיא שליחות.

אנחנו רואים בספר בראשית, שמספר בני ישראל שירדו ממצרים היה שבעים כנגד שבעים אומות העולם, הדברים מפורשים במקורות שלנו. כלומר יש איזו שהיא תכלית אוניברסלית לירידה של עם ישראל אל אומות העולם.

הכיצד? פשוט מאוד,יש תהליך שחכמי הקבלה כינו אותו ליקוט הניצוצות, כלומר בכל תרבות אנושית יש איזו שהוא יסוד קדוש איזה שהוא יסוד ערכי שאיננו מתעשר מהיסודות שנימצאות בתרבויות האחרות, בגלל העוינות בין האומות.

עם ישראל גולה בין העמים והוא מלקט מתוך אומות העולם את הרשמים של כל התרבויות כולם. זה מה שנקרא "ליקוט הניצוצות" אנחנו העם היחיד שמצליח להיות באמת קצת אמריקאי, קצת מרוקאי, קצת צרפתי, קצת רוסי, קצת אוסטרלי, קצת הודי.

אנחנו קצת מכל מה שהיינו בו, כל האומות שבהם גלינו, ובאמת גלינו בכל העולם כולו.

כאשר אנו חוזרים אל ארצנו, אנחנו מביאים את כל הרשמים האלה מכל שבעים התרבויות, ובונים מחדש את האדם המקורי – את צלם האלוהים המקורי של לפני מגדל בבל.

מתוך כך מקרינים אחדות של אהבה על העולם כולו.

לכן אין מה להתפלא היום דווקא אחרי שעם ישראל חוזר מכל העולם כולו והוא בעצם מקובץ מן העמים מרגישים אומות העולם שיש להם מה לקבל מעם ישראל, כי זהו הזמן שבעצם מתגלה המשמעות האוניברסאלית המקרינה לעולם כולו את שיבת ציון בצאתו של עם ישראל מהגלות כך שגאולתנו היא גאולת העולם כולו.

דווקא מתוך שנגאלנו אנחנו עכשיו מצליחים לראות במראה של עצמינו את האנושות כולה.

מתוך כך נבנית האחווה האנושית שעתידה להשיב את השלום עבור כל בני האדם.

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About noahide

avatar
נתן בר מנהל האתר יש בעיות, שאלות? תכתבו - uniart.net@gmail.com

השאר תגובה