חדש באתר
האקטואליות של היהדות. הרב אורי שרקי

האקטואליות של היהדות. הרב אורי שרקי

הפילוסוף היהודי-צרפתי אנרי ברגסון סבר שהנצרות עולה על היהדות, משום שלדעתו אלוהי היהדות אינו מתעניין אלא בעמו, בעוד שהנצרות מרחיבה את תחום עניינו של האלוהים לאנושות כולה. טענה זו, שאינה אלא חולייה בשרשרת הארוכה של הביקורת על היהדות מדורי דורות, בנויה על בורות מחד גיסא ועל מציאות מאידך גיסא. על בורות, משום שכל המצוי במעט בספרות היהדות מראשיתה ועד ימינו אינו יכול שלא להכיר ברוח האוניברסלית המפעמת לכל אורכה, כשאבי האומה, אברהם, מוצג בראשית דרכו כמי שיעודו הוא "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית יב, ג), מסר העולה בדברי הנביאים לרוב. גם חכמי המשנה והתלמוד מרבים לעסוק בכך, ודי לציין את דברי רבי עקיבא (אבות ג, יג): "חביב האדם שנברא בצלם אלוהים". לאורך הדורות, מלאה הספרות הרבנית בדיונים על "תורת בני נוח", הברית האוניברסלית שנכרתה עם כל המין האנושי, עוד בטרם נוצר עם ישראל. לעומת היהדות המאמינה שלכל בני המין האנושי יש חלק לעולם הבא (סנהדרין קה, א), צמצמה הנצרות את הישועה למאמיני הנצרות בלבד.

אך מאידך גיסא, טענתו של ברגסון מובנת על רקע ההיעדר של פעילות אוניברסלית גלויה מצד היהודים במהלך הגלות, שניתן לייחס לשתי סיבות עיקריות: הרדיפות, שדרשו מאבק הישרדות כבד מנשוא, והאמנציפציה שהזמינה את היהודים להיבלע בנוף התרבותי של העמים.

כעת, בשעה שחזרנו למשפחת העמים, טבעי הוא שנעסוק במסרים האוניברסליים של היהדות, שאם לא כן, אנו חוטאים בפרטיקולריזם צר אופקים. לאומיות שאינה דואגת אלא לעצמה בלבד היא אגואיזם לאומי, שבצדק תמשוך ביקורת מהקהילייה הבינלאומית, שתשאל מהי ההצדקה של עם התנ"ך שלא למלא את הייעודים של התנ"ך.

על רקע זה, נראה שיש צורך במנה גדושה של שנאה עצמית כדי להביט בעין רעה על התופעה המתרחבת והולכת של בני אומות העולם המזדהים עם היהדות ומבקשים את הארתה, כפי שעולה ממאמרו המלא באי דיוקים של עפרי אילני, (מוסף הארץ כ"ז באלול תשע"ח). אסתפק במספר הערות:

החטא העיקרי של בני נוח, לפי אילני, הוא ההזדהות (שהוא מכנה "סגידה") עם הציונות ועם היהדות. תמוה בעיני שאלה ייחשבו לתועבה, עבור מי שאני מאמין שהוא אכן ציוני וגם בעל זיקה כלשהי ליהדות. שמא אהבת העולם אותנו סותרת את שנאתו העצמית?

תורת בני נוח איננה "דת חדשה" וגם לא "כפופה ליהדות". מדובר פשוט בחלק של תורת משה הפונה את העולם כולו, שעליה הרבו נביאי ישראל לדבר, ושקיבלה  מימוש חלקי דרך הדתות הגדולות במהלך ההיסטוריה (רמב"ם מלכים יא, ד). אמת היא, ואין מה להתבייש בזה, שפרשנותה של תורת בני נוח, כמו כל חלקי התורה, שמורה לחכמי ישראל.

היא לא נוסדה על ידי רבנים מישראל. הרעיון לממש את תורת בני נוח החל עוד במאה ה-19 על ידי ההוגה הנוצרי-צרפתי אמה פלייר (Aimé Pallière) בהשראת הרב אליהו בן אמוזג מליוורנו שבאיטליה. גם הפילוסופים זינובייב הרוסי, הרמן כהן מגרמניה ועמנואל לוינס מצרפת ראו בה בשורה כלל אנושית. מייסדי המשפט הבינלאומי, ההולנדי גרוטיוס והאנגלי סלדן בנו את כל משנתם על יסוד מצוות בני נוח. כך שהרעיון, שקודם בשעתו על ידי הרבי מלובביץ באמריקה ובהמשך גם על ידי רבנים מישראל, כגון הרב מרדכי אליהו, הרב מנחם בורשטיין, הרב יואל שוורץ ועוד, ובכללם גם על ידי, איננו חדש ולאו דווקא ישראלי. הוא פשוט בשר מבשרה של היהדות לדורותיה. התופעה המפעימה של הזדהות של בני האומות עם היהדות ראויה לתשומת לב חיובית עבור כל אוהבי ישראל מכל מגזר שהוא.

תורת בני נוח איננה מסיון. להיפך, במקום להציע גיור, אופציה הקיימת מאז ומתמיד עבור כל אדם, מציעה היא לכל אדם על פני תבל לממש את חיי הקדושה בקרב אומתו תוך אימוץ חלקים של תורת משה התואמים את מסלול חייו ואת תרבותו הייחודית. כמדומני שעל כך דיברו הנביאים ישעיהו מיכה וזכריה: "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה', אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו", "ונלוו גוים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם".

הוויכוח ההלכתי המתנהל בין הרבנים, בין אלה הסבורים כמוני שבן נוח יכול ורשאי לקיים את מרבית מצוות התורה והשבת בכללן, לבין אלה האוסרים זאת, איננו נוגע חלילה להערכה פחותה כלפי כל הנברא בצלם, כי אם משיקולים של שייכות, כשם שביהדות פנימה יש מצוות לכוהנים בלבד או לנשים בלבד.

אין צריך לומר שהציטוט האומלל והמגוחך של איש מהפיליפינים על עליונות הגזע הלבן מוכחש מהיהדות עצמה שכוללת בקרבה שחורי עור כלבני עור ללא כל הבחנה גזעית.

לכל אדם על פני תבל יש נשמה שניתנה לו על ידי בורא העולם, ובזה שותפים כל באי עולם.

בהחלט ראוי המפעל הגדול של מימוש מסריה האוניברסליים של היהדות להיות נתמך על ידי ממשלת ישראל ורבני ישראל. נזכה לראות עולם שבו יתרבו מיליארדי אוהבי ישראל והיהדות, אולי למגינת לבם של החפצים לראות ביהדות שריד אנאכרוניסטי של עולם ערכים שאבד עליו הכלח. עלינו לבחור בין הגזענות היהודית שמציע עפרי אילני לבין אוניברסליות שמציעה היהדות.

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About efi

avatar

השאר תגובה