חדש באתר
היפרדות לברכה?!

היפרדות לברכה?!

פעמיים נמנו אבותינו במדבר, בתחילת הספר ובפרשתנו, עניין מרכזי הגורם לחז"ל לראות בו את "לב" הספר ועל כן נקרא הוא "ספר הפקודים".
אולם שונים הם המניינים, ובפרשתנו, כהמשך ישיר למעשה פנחס שעצר במסירות נפש גדולה את ההתבוללות עם בנות מדין, אנו מדגישים את ייחודיותו של עם ישראל, נבדלותו על פני האחרים, וכך כותב רש"י: "לפי שהיו האומות מבזין את עם ישראל ואומרים מה אלו מתייחסים על שבטיהם? סבורים הם שלא שלטו המצרים באימותיהם?!… לפיכך הטיל הקב"ה שמו עליהם…".
אם כך הם פני הדברים, ואנו בקנאות גדולה מקפידים להיות מופרדים מאומות העולם, כיצד נוכל להשפיע עליהם? כיצד זה נקיים את "משימת החינוך" הכלל עולמית המוטלת עלינו?!
מפתיע ביותר לפגוש דברים שכתב אחד מגדולי החינוך של כל הזמנים, המדגיש את העצמה הנמצאת דווקא כאשר אנו מופרדים מכולם:
"באוניברסיטת הסורבון אין כל ספק, שהנבואות על המשיח מתייחסות לישו. בם ברורו באותה מידה של ודאות לרבני אמסטרדם, שאין להן כל קשר אליו. נראה לי, שלעולם לא אדע מה באמת טוענים היהודים, כל עוד אין להם מדינה חופשית, בתי מדרש ואוניברסיטאות שבהם יוכלו לדבר ולדון ללא סכנה. רק אז נוכל לדעת מה יש בפיהם" (רוסו, "Emile")
דווקא מי שעומד מחוץ לעם ישראל מבין את הצורך בעצמאות מדינית המאפשרת את הביטוי המחשבתי בכדי להוציא אל הפועל את ייחודיותנו!
(דרך אגב נציין, למרות גאונותו החינוכית, הרי אצלו הכל נשאר בתיאוריה בלבד כאשר השליך את חמשת ילדיו לאימוץ עם לידתם וכאן אנו נתקלים בפער בין התיאוריה למעשה, בניגוד לעם ישראל. ואכמ"ל)
מאות שנים אחריו, יגיע הרא"ה הגדול, ויסיבר ממקורותינו כי הברכה הגדולה לאנושות בכללה, תגיע דווקא מתוך הייחוד, הקדושה – כשעם ישראל באופן מלא על ממלכתו – נהיה מסוגלים "להרחיב את האור" ולהביא ברכה איכותית לכל העולם כולו (אורות התחיה פרק טו)
דווקא ההפרדה אותה תובע פנחס, וההקפדה של אליהו לאורך הדורות בקנאות הברית, היא זו המגלה את  עצמנו ועצמתנו ומסייעת לנו לקיים את ברכת אברהם: "ונברכו בך כל משפחות האדמה"

הרב חיים גולדברג

  אנו צריכים את עזרתכם להמשך עבודתנו. תרום עכשיו!

About noahide

avatar
נתן בר מנהל האתר יש בעיות, שאלות? תכתבו - uniart.net@gmail.com

השאר תגובה