חדש באתר

מעגלי השנה

יציאת מצרים- האביב של העולם כולו.

מאת הרב אורי שרקי. חג פסח חג גאולה שמח. החג הזה שבא לקראתנו, החג הגדול הזה שמציין את יציאתו של עם ישראל מעבדות לחירות מהווה בשורה לעולם כולו. התבטא אחד מגדולי ההנהגות היהודית, הרב קוק זצ"ל שיציאת ישראל ממצרים תישאר לעד. האביב של העולם כולו. החג הזה מלמד את העולם כולו שהחירות אפשרית. כלומר חירותו של עם ישראל מקרינה בסופו ... Read More »