Breaking News
Home » Zapytaj Rabina » Obyczaje i Praktyka » Pytanie na temat obchodzenia Pesachu i modlitw

Pytanie na temat obchodzenia Pesachu i modlitw

Czy potomkowie Noego mogą obchodzić Pesach? Jeśli tak, co powinni zrobić?

Pytanie od Nechamy

Pyt.: Przestrzeganie przykazań przez Potomków Noego: Pesach oraz podstawowe modlitwy, które trzeba znać.

Odpowiedź rabina Oury Cherki

Pyt.: Czy potomkowie Noego mogą obchodzić Pesach? Jeśli tak, co powinni zrobić? Dobrze by było otrzymać kilka wskazówek przed świętem.

Odp.: Potomkowie Noego mogą obchodzić Pesach jako święto wolności dla całej ludzkości, przejawiające się wyzwoleniem Izraela z Egiptu. Potomkowie Noego mogą odbyć seder pesachowy, wraz ze wszystkimi jego rytuałami, z wyjątkiem: (1) Nie powinno być Afikomanu (ostatni kawałek macy, jedzony na pamięć ofiary Pesachowej). (2) Nie należy recytować błogosławieństw, które zawierają frazę: “aszer kidszanu bemicwotaw weciwanu” (“Któryś uświęcił nas swymi przykazaniami i nakazał nam…”). (3) Frazę “nasi ojcowie” należy zamienić na “ojcowie Izraela” lub “naród Izraela”.

Pyt.: W odniesieniu do powyższego – co powinien zrobić Potomek Noego z błogosławieństwami, które zawierają frazę “któryś nas uświęcił…”? Czy powinien je pominąć, czy też wypowiedzieć w zmodyfikowanej wersji?

Odp.: Powinien je pominąć.

Pyt.: Jakie modlitwy poleca się Potomkowi Noego, lub przynajmniej, od jakich powinien zacząć?

Odp.: Pierwsze błogosławieństwo w Błogosławieństwie po jedzeniu (Birkat HaMazon); “Mode ani…” (“Dziękuję Ci…”) – recytowane zaraz po porannym przebudzeniu; Psalmy; “Szma Israel…” (“Słuchaj Izraelu…”); Jakaś parafraza Amidy, która zawiera pochwałę Boga, prośby oraz podziękowania.

Pyt.: Jeśli chodzi o Szma Israel – czy powinno się recytować błogosławieństwa, czy nie? Czy należy czytać wszystkie trzy paragrafy Szma, łącznie z ostatnim, na temat cicit?

Odp.: Wszystko można powiedzieć, za wyjątkiem trzeciego błogosławieństwa, odnoszenia się do ‘naszych ojców’ i frazy ‘Wyzwoliłeś nas z Egiptu’.

Pyt.: Czy modlitwa ma być dokładną parafrazą Amidy. Czy można swobodnie dobrać tekst?

Odp.: Nie ma obowiązku, aby przypomnała ona Amidę, ale może być do niej podobna. Żydowski sidur może być źródłem inspiracji dla tej modlitwy.

 

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

About Potomkowie Noego - centrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*