Czy Bnei Noach są wołani do Tory?

Czy Bnei Noach są wołani do Tory?

P: Czy Potomek Noego może zostać wezwany do Tory podczas modlitwy? Czy może to mieć miejsce przynajmniej w parszach Bereszit i Noach, tak bardzo istotnych dla Potomków Noego?

O: (Rabin Chaim Richman): W kongregacji Potomków Noego, którą założyliśmy wiele lat temu w Teksasie, około 60 rodzin spotyka się w każdy szabat i czyta tygodniowy fragment Tory w tłumaczeniu angielskim z wydrukowanej książki wydawnictwa „Artscroll”. „Gabaj” (pomocnik) wzywa siedmiu mężczyzn i każdy odczytuje swoją część na głos. Przed czytaniem każdy recytuje błogosławieństwo, jakie napisałem:

„Błogosławionyś Haszem, Boże Wieczny, Władco Wszechświata, Który Wybrałeś Naród Izraela i Dałeś mu Torę i od niegoż się uczymy. Błogosławionyś Haszem, Który Dajesz Torę Swojemu Narodowi – Izraelowi”.

Rabin Cherki dodaje wyjaśnienie: Potomek Noego nie może być wezwany do zwoju Toru z kilku powodów: (1) Wymóg uczestniczących Żydów nie będzie wypełniony. (2) Potomek Noego nie może wyrecytować błogosławieństwa: „Który wybrał nas spośród innych narodów i nadał nam Torę.” (3) Można też odnieść się do Radbaza, który decyduje, że Potomek Noego nie może przestrzegać przykazań odnoszących się do zwoju Tory.

Mogą jednak Potomkowie Noego czytać w swoich kongregacjach w odpowiedniej formie, po tym, kiedy to zadeklarowali przed Beit Din (sądem rabinackim), że przyjmują Siedem Micwot.