Zbawienny wpływ troski – parsza Tecawe

Rabin Icchak Rapoport komentuje cotygodniową parszęParaszat Tecawe 5774

Nasza parsza ma dziwnie sformułowany początek. Haszem mówi do Mojżesza [27:20]: „We-ata tecawe” – i ty nakaż. Werset nas informuje, że Haszem nakazał Mojżeszowi aby on nam nakazał – troszeczkę, jak masło maślane. W Torze jest ogromna ilość nakazów – ale prawi nie istnieją sytuacje, w których Haszem nakazuje Możeszowi, aby on nam nakazał. Haszem do Mojżesza mówi, żeby on nam coś nakazał – ale bardzo rzadko zdarza się, by Haszem Mojżeszowi nakazał aby on nam nakazał. Dlaczego jest tutaj ta na pozór zbędna formuła?
Chchciałbym jeszcze podkreślić, iż formuła, za pomocą której Haszem tutaj nakazuje Mojżeszowi, mówiąc „we-ata…” – „i ty…” – jest również wyjątkowo rzadka. W całej Księdze Wyjścia pokazuje się taka formuła tylko siedem razy – a trzy z tych siedmiu razy są w naszej parszy, w odstępach jednego werseta od drugiego! Pierwszy werset naszej parszy zaczyna się słowami „we-ata tecawe” – i ty nakaż; trzeci werset naszej parszy zaczyna się słowami „we-ata hakrew” – i ty przybliż; a piąty werset naszej parszy zaczyna się słowai „we-ata tedaber” – i ty rzeknij. Trzy razy z tylko siedmiu razy w całej Księdze! Coś nam Tora chce powiedzieć, ale co?
Zobaczmy kontekst tych trzech wersetów naszej parszy z formułą „i ty”:
Pierwszy werset mówi: „we-ata tecawe et bnei Israel” – i ty nakaż dzieciom Izraela; trzeci werset mówi: „we-ata hakrew elecha et Aharon achicha” – i ty przybliż do siebie Aharona twego brata; piąty werset mówi: „we-ata tedaber el kol chachmei lew” – i ty rzeknij do wszystkich z mądrym sercem.
„I ty nakaż dzieciom Izraela”, „i ty przybliż do siebie Aharona”, „i ty rzeknij do wsystkich z mądrym sercem. Czy Tora nam coś wskazuje? Czy te trzy odrębne wersety przedstawiają jakąś całość?
Weźmy przykład z codziennego życia, aby zrozumieć. Na początku obojętnie jakiego projektu wszyscy jego uczestnicy są nim podekscytowani i chętni do pracy. Kiedy się projekt kończy to jest już mniej uczestników, niż na początku. Z biegiem czasu to pierwotne podekscytowanie się wygasło i tylko części z uczestników udało się znaleźć nowe siły, żeby dojść do samego końca. A czego brakowało tym, którym się nie udało? Tora nam wskazuje odpowiedzi w tych trzech wyżej wymienionych wersetach, w których Haszem nakazuje Mojżeszowi, naszemu nauczycielowi par excellence. Haszem najpierw mówi Mojżeszowi: „i ty nakaż dzieciom Izraela”. Na początku jesteśmy wszyscy małymi dziećmi – chętni do przyjmowania nakazów, lub jak nowi podekscytowani studenci na uniwersytecie, chętni do nauki. Potem Haszem mówi Mojżeszowi: „i ty przybliż do siebie Aharona, twego brata”. Potomkowie Aharona, czyli kohanim, nie będą dziedziczyć żadnej ziemi w Izraelu i będą wskazani do bycia nauczycielami. Dlatego Aharaon tutaj przedstawia człowieka, który jest studentem Tory i stara się wzrastać duchowo poprzez Torę. Ale droga jest ciężka i bardzo wymagająca i Haszem tutaj nakazuje Mojżeszowi i każdemu przyszłemu nauczycielowi (albo szefowi i liderowi): „i ty przybliż do siebie Aharona twego brata”. Kiedy student albo pracownik czuje, że nauczyciel lub szef się o niego/nią troszczy, to studentowi/pracownikowi się więcej udaje. Tak samo w relacjach rodziców do dzieci. Lepiej idzie w studiach, lepiej idzie w pracy i lepiej idzie w życiu. Poczucie że ktoś się o mnie troszczy, kiedy stawiam czoła wyzwaniu jest nieskończenie ważne. A potem, zależnie od tego, ilu pracownikom udało ci się pomóc w znalezieniu drogi do zakońcenia projektu, lub ilu studentów zainspirowałeś do zakończenia studiów itp – „i ty rzeknij do wszystkich z mądrym sercem”. “Ludzie z mądrym sercem” – to jest aluzja do ludzi, którym się udało dokończyć wyzwanie i osiągnąć cel, obojętnie. czy jako studenci, czy jako pracownicy albo jeszcze ktoś inny.
Początek naszej parszy odnosi się do nas wszystkich, kiedy jesteśmy w jakiejkolwiek roli lidera (nauczyciela, rodzica, szefa, itd.). Obowiązkiem lidera jest troszczenie się o swoich podwładnych, a jego podwładni mają prawo oczekiwać takiej troski od niego
Szabat Szalom!
Icchak Rapoport