Wyjątkowy miesiąc Nisan

Rabin Icchak Rapoport komentuje Rosz Chodesz Nisan

Kilka dni temu zaczął się miesiąc Nisan i za kilka dni wypada święto Pesach.
Rosz Chodesz Nisan, czyli początek miesiąca Nisan, jest przedstawiony w Torze następująco: “Ten miesiąc ma być dla was początkiem (dosłownie “głową”) miesięcy, on ma być dla was pierwszym miesiącem roku” (Ks. Wyjścia 12:2). Ta micwa była dana naszemu narodowi jeszcze przed wyjściem z Egiptu, kiedy nie byliśmy jeszcze w pełni narodem, byliśmy niewolnikami. Tora Ustna mówi, że świętowanie nowego miesiąca (Rosz Chodesz) nie jest zwykłą micwą. Świętowanie nowego miesiącu jest pierwszą micwą w historii, którą naród Izraela otrzymał będąc narodem! Zastanówmy się przez moment na pytanie dlaczego. Spośród wszystkich 613 przykazań Tory, które naród Izraela ma otrzymać na pustyni, którą postawilibyśmy jako chronologicznie pierwszą? Czy nie były inne ważniejsze przykazania z których trzeba by było zacząć? Dlaczego te przykazanie otrzymało taką ważną pozycję?

Zwróćmy najpierw uwagę nad faktem, że słowo miesiąc po hebrajsku – “chodesz” – w zasadzie oznacza nowy księżyc. Biorąc to pod uwagę, zrozumiemy zaraz dlaczego jego świętowanie ma takie ważne miejsce wśród wszystkich przykazań Tory.
W Księdze Psalmów widzimy księżyc jako symbol wieczności, przy okazji wieczności linii potomstwa króla Dawida. W 89-ym rozdziale czytamy: “Potomstwo jego trwać będzie wiecznie… jak księżyc, co pozostaje na wieki” (89:37-38). Midrasz rozwija tą ideę. On nam pokazuje, że król Salomon był 15-ą generacją po Abrahamie, czyli największy król linii Dawida był 15-y król tej linii tak samo jak 15-y dzień cyklu księżyca jest ten dzień, w którym on jest najbardziej widoczny. Ostatni król przed zniszczeniem Pierwszej Świątyni nazywał się Cidkijahu. On był 29-ą generacją po Abrahamie – tak jak 29-y dzień w cyklu księżyca, widać go najsłabiej.
Przesłanie księżyca, to jest wieczność. Czasami on jest wielki a czasami mały – ale nigdy nie znika. Tak samo jest z narodem Izraela – czasami będzie mu lepiej a czasami (broń B-że!) gorzej – ale zawsze będzie istniał. On owszem tymczasem nie jest na tyle mocny i wielki jak inne narody – tak samo jak księżyc jest słabszy niż słońce – ale “Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne… w dniu gdy Hashem opatrzy rany Swego ludu i uleczy jego sińce po razach” (Izajasz 30:26).
Możemy teraz zrozumieć dlaczego świętowanie nowego miesiącu (Rosz Chodesz) było chronologicznie pierwszym przykazaniem dla narodu Izraela. Haszem jakby mówił Izraelowi: wy jesteście tak jak ten księżyc! Świętujcie czas nowego księżyca bo tak jak on nigdy nie znika do końca i zawsze się odnawia, tak samo wy nigdy nie znikniecie i zawsze będziecie istnieć.
Oby ta idea o wieczności narodowej była inspiracją zarówno dla Żydów jak i dla innych narodów.
Szalom z Jerozolimy,
Icchak Rapoport