Sekrety błogosławieństwa kapłańskiego – parsza Szmini

Rabin Icchakk Rapoport odkrywa zaskakujące fakty na temat błogosławieństwa kapłańskiego

Błogosławieństwo Kapłańskie – Birkat Kohanim

 

Błogosławieństwo kapłańskie, zapisane w Torze i w żydowskiej liturgii brzmi tak:

„”Niech cię Haszem błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.”

W Parszy na ten tydzień (Szmini) mamy do czynienia z często pomijanym wydarzeniem, mającym dla mnie osobiście jako Kohena wielkie znaczenie. Pod koniec fragmentu Tory opisującego składanie konkretnej ofiary, czytamy: „Następnie Aharon podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go.” Raszi cytując Midrasz, pisze iż Aharon użył słów kapłańskiego błogosławieństwa, które my Koheni używamy do dziś dzień każdego dnia podczas porannego nabożeństwa Szacharit, kiedy błogosławimy społeczność. Moment, chwila, jak to jednak możliwe? Jak mógł Aharon wypowiadać słowa kapłańskiego błogosławieństwa już w rozdziale dziewiątym Księgi Kapłańskiej, biorąc pod uwagę to, że Haszem nakaże kohenom używanie tego specjalnego błogosławieństwa dopiero w rozdziale szóstym księgi Liczb?z Czy oznacza to że Aharon uprzedził B-ga? Tak, powiedział Rabin Cwi Pesach Frank, Naczelny Rabin Jerozolimy w latach 1936-1960. Do właśnie takich wniosków chce nas doprowadzić Midrasz (cytat z książki פנינים משלחן גבוה) . Chociaż prawdą jest to, że Haszem w Księdze Liczb, rozdział szósty, nakazuje Kohenom wypowiadanie konkretnego błogosławieństwa dla błogosławienia ludzi, oryginalnym autorem treści błogosławieństwa był sam Kapłan Aharon!

Niesamowita jest to sprawa, prawdziwie fascynująca. Jaka moc zawiera się w słowach tego błogosławieństwa, w tych konkretnych słowach, że sam B-g potwierdza je później w formie przykazania?

Błogosławieństwo to wydaje się bardzo proste. Posiada ono trzy warstwy: pierwsze zdanie odnosi się do sfery fizycznego/materialnego dobrobytu; drugie do emocjonalnego/duchowego dobrobytu; a trzecie do pokoju. Jeśli przyjrzymy się bliżej słowom błogosławieństwa (po Hebrajsku) będziemy mogli zauważyć specyficzną strukturę owych trzech zdań: pierwsze zdanie składa się z trzech słów, drugie z pięciu słów, trzecie z siedmiu (3,5,7).

Przedstawiając to w obrazowej formie, można by powiedzieć, że gdybyśmy nałożyli trzy zdania na siebie, wyrównując do środka, tworzyłyby one figurę o kształcie góry. Moim zdaniem stanowi to aluzję do jednego z najbardziej zdumiewających aspektów błogosławieństwa kapłańskiego , sugerowaną również w przedmowie : “Tak oto macie błogosławić Izraelitom” (Księga Liczb 6:22 ). Chociaż prawdą jest , że Koheni obdarzeni są przywilejem, dzięki któremu mogą błogosławić innych ludzi, nie możemy jednak nawet na jotę odstąpić od konkretnej formuły błogosławieństwa zapisanej przez Haszem. “Tak oto macie błogosławić” – czyli ten sposób, a nie żaden inny . Wyobraźcie sobie, że chcecie pobłogosławić kogoś, kogo kochacie . Czy nie chcielibyście użyć osobistego sformuowania? Jak byście się czuli, gdyby B-g dał wam “przywilej”, błogosławienia innych ludzi, lecz potem powiedział “zamknij się” i zabronił wam używać innych sformuowań błogosławieństwa, innych niż dokładnie to, które wam nadał? To właśnie jest nasza sytuacja, nas Kohenów. Przykazane mamy by błogosławić kongregację z miłością, jednak musimy stać w synagodze dzień w dzień i powtarzać słowa błogosławieństwa, słowo w słowo, jak papugi. Czy to jest prawdziwy wyraz miłości? Musicie mi uwierzyć kiedy twierdzę, że jest to frustrujące doświadczenie! Odpowiedź na to ukryta jest w „kształcie góry” tworzonej przez trzy zdania składające się na formułę błogosławieństwa, gdy ustawimy je jedno na drugim. My Koheni rzeczywiście wypowiadamy błogosławieństwo – jednak pochodzi ono od Haszem. To nie my błogosławimy, lecz Haszem błogosławi. ‘Kształt góry’ winien przypominać każdemu Żydowi o naszym wspólnym narodowym doświadczeniu, tzn. o staniu przy Górze Synaj i słuchaniu B-skiego głosu. Kohen musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie stoi przed kongregacją po to by błogosławić dzięki swym własnym mocom – stoi on na przeciwko kongregacji po to, by stanowić kanał dla przekazu błogosławieństwa pochodzącego z Góry. Kohen jest kanałem przekazującym błogosławieństwo, nie jego twórcą, inicjatorem.

Talmud opisuje Kapłana Aharona jako człowieka, który „uwielbiał szalom i dążył ku szalom”, bardzo kochający człowiek. Wierzę, że możemy teraz widzieć odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, a mianowicie, dlaczego Haszem wziął błogosławieństwo ułożone pierwotnie przez Kohena Aharona i przekształcił je w obowiązujące na wieczność przykazanie. Odpowiedź znajdziemy nie w tym, co powiedział Aharon, lecz w jaki sposób to powiedział. Kapłan Aharon rozumiał, iż błogosławieństwo nie pochodzi od niego lecz od Haszem. Aharon błogosławił ludzi bez jakiegokolwiek poczucia własnej ważności. Odczuwał jedynie miłość do ludzi i miłość do B-ga. Czuł potrzeby ludzi i czuł B-skie pragnienie by dawać, i z całego serca i z całej swej duszy chciał on połączyć pragnienie B-ga z potrzebami ludzi. Był w tym, jak nikt inny i Haszem go wynagrodził, używając jego dokładnej formuły błogosławieństwa w wiecznym nakazie dla kohenów, jak błogosławić naród. Obyśmy kontynuowali jego dziedzictwo, używając jego słów. Dziękujemy Ci dziadku Aharonie, i obyśmy my, twoi potomkowie, mogli podążać twoimi śladami!

Śląc błogosławieństwa z Jerozolimy,

Icchak Rapoport

 

PS. Ja napisałem ten artykuł po angielsku a on został przetłumaczony na polski przez pracownika organizacji ‘Shavei Israel’.