Rosz HaSzana – ważniej co słyszysz niż co widzisz.

Wykład rabina Oury Cherky: