O umiejętności porządkowania priorytetów

Rabin Icchak Rapoport o cotygodniowej parszy

PARASZAT WAJAK’HEL, 5774

 

Szalom drodzy przyjaciele,

 

Parsza tego tygodnia, Paraszat Wajak’hel, jest parszą dla architektów. Przez całą parszę czytamy o ścisłych szczegółach wymiarów Miszkanu, Arki i różne inne rzeczy związane z nimi. Tora nam opowiada o dwóch głównych architektach tego wszystkiego: Becalel ben Uri z plemienia Jehuda oraz Oholiaw ben Achisamach z plemienia Dan. Tora nam nic o tych powstaciach nie mówi, a Talmud jest tutaj również bardzo „cichy”. Tylko na jednej jedynej stronie w całym Talmudzie Babilońskim pokazują się dwie krótkie opowieści o Becalelu, w traktatcie Berachot folio 55a. Zacytuję najpierw te dwie opowieści a potem zrobię krotką analizę.

Pierwsza opowieść:

„Rabi Icchak rzekł: nie wyznaczamy lidera nad wspólnoty bez skonsultowaniem się ze wspólnotą, ponieważ Tora mówi: ‘Patrz, Haszem powołał Becalela, syna Uriego’ [Sefer Szemot 35:30]. Święty, błogosławiony, powiedział do Mojżesza: Czy uważasz Becalela za stosownego człowieka? Odpowiedział Mojżesz: Mistrzu Wszechświata! Jeżeli Ty go uważasz za stosownego to czy nie ja tym bardziej (muszę tak uważać)?! Rzekł mu [Haszem]: Wszystko jedno, idź i powiec im (Izraelitom). Poszedł i powiedział im: Czy według was Becalel jest stosownym człowiekiem? Oni odpowiedzieli: Jeśli Święty, błogosławiony oraz Ty uważają go stosownego, to czy my nie musimy tym bardziej tak uważać?!”

Druga opowieść:

„Raw Szmuel bar Nahmani powiedział w imieniu Rabina Jochanana: Becalel był tak zwany ze względu na swoją mądrość. W momencie, w którym Święty, błogosławiony, powiedział do Mojżesza: Idź, powiedz Becalelowi aby mi zrobił namiot, arkę i naczynia. Mojżesz odwrócił kolejność i powiedział Becalelowi: Zrób arkę i naczynia oraz namiot. Powiedział mu Becalel: Mojżeszu, nasz nauczycielu! Z reguły człowiek najpierw buduje dom i potem przenosi do niego naczynia; a ty mówisz ‘zrób mi arkę i naczynia i namiot’! Gdzie mam umieścić naczynia, które mam wykonać? Czy to możliwe, że Święty, błogosławiony, powiedział do ciebie namiot, arka i naczynia? Mojżesz odpowiedział: Być może byłeś w cieniu B-ga i się dowiedziałeś!”

Mam pytanie odnośnie drugiej opowieści. Czy to jest taka wielka „mecyja”, żeby zadać to pytanie, które zadał Becalel? Czy to jest wyrazem takiej wielkiej mądrości, że na podstawie takiego prostego pytania Mojżesz deklaruje pytającego jako ‘Becalel’, czyli ‘człowiek w cieni B-ga’?!

 

Wrócimy do odpowiedzi na to pytanie po analizie pierwszej opowieści. Pierwsza opowieść mówiła o wyznczaniem lidera i z tą procedurą związane wymogi. Jedno przesłanie tej opowieści dotyczy skromności wymaganej od liderów. Wyobraź sobie, że zostaniesz wyznaczony na jakieś wysokie stanowisko a potem, nagle, zaczynają chodzić po ludziach i pytać czy oni cie uważają jako stosownego człowieka do tego stanowiska! Czy nie zdenerwowałbyś sie?? A zobacz, jak zachowuje się Becalel. W tym wypadku sam Haszem go wyznaczył – a jednakże chodzą po ludziach i pytają, co oni sądzą na temat jego stosowności do tej pocycji! Jakie „chamstwo” – jakby kwestionują to, co Haszem powiedział! Przeciętny człowiek by się na pewno bardzo zdenerwował i/albo by się obraził – ale nie Becalel. Nie słyszymy ani jednego słowa z jego ust.

 

I teraz zbliżamy się do zrozumienia mądrości Becalela – ta mądrość, która jest opisana w drugiej wyżej cytowanej opowieści Talmudu. Do tej opowieści mieliśmy pytanie: „co to za wielka mecyja?”. Czy to jest wielka mecyja żeby człwiek zrozumiał, że najpiwerw musi zbudować namiot a potem te naczynia, które mają być w tym namiocie? Czy nie każdy zrozumiałby coś tak prostego? Chciałbym zasugerować, że Talmud nam daje wskazówkę do czegoś jeszcze głębszego. Umiejętność priorytetowania jest jedną z najważniejszych umiejętności życia. Im więcej i im lepiej człowiek potrafi prawidłowo priorytować swoje życie, tym bardziej udanym i szczęśliwym człowiekiem on/ona będzie. Kiedy Mojżesz powiedział, że trzeba zbudować arkę, naczynia i namiot – przeciętny człowiek by się o nic nie pytał i zacząłby pracować. Ale nie Becalel. Becalel jednak kwestionuje to, co powiedział Mojżesz, bo Becalelowi przeszkadza nieprawidłowy porządek. To, co jest najważniejsze, musi zawsze być na pierwszym miejscu. A tylko potem mają przyjść te inne, mniej ważne rzeczy.

 

Zakończę trzecią opowieścią z Talmudu, z traktatu Juma, folio 22b, która również mówi o wyznaczaniu liderów:

„Rabi Juda rzekł w imieniu Szmuela: dlaczego królestwo Szaula nie trwało? Ponieważ nie można było żadnego zarzutu postawić Szaulowi (= nie miał żadnych szkeletów w garderobie). Rabi Jochanan mówił w imieniu Rabiego Szymona ben Jehocadak: nie wyznaczamy lidera nad wspólnoty, chyba że on niesie kosz z gadów na plecach, w taki sposób, że gdy stał się arogancki, można by powiedzieć mu: obróć się!”

W tej opowieści widzimy, iż lider musi mieć obiekty chamulec przeciwko arogancji – szkelety w garderobie. U króla Dawida istniały takie „szkielety”, np. jego pochodzenie od Moabitów (Rut). Ale Szaul czego takiegoś nie miał, i dlatego jego królestwo się szybko zakończyło.

 

Obyśmy potrafili znaleźć drogę do prawidłowej  priorytetyzacji naszego życia. Szabat szalom i Gut Szabes!

Icchak Rapoport