Każdy król Izraela musiał napisać Swój Tory własną ręką. Dlaczego? (Paraszat Szoftim)