Istnieją dwa sposoby służby Bogu

Istnieją dwa sposoby aby służyć B-gu: albo jako niewolnik albo jako syn (Wprowadzenie do Szaarei HaKodesz 1; 3).

Służba B-gu jako niewolnik składa się z działalności technicznej, która wymaga jedynie osoby do wykonywania określonych zadań. Osoba, która działa jako niewolnik nie próbuje określić przyczyny micwot (przykazań), które przestrzega. Wszystko co robi można streścić następująco: „Powiedz mi mój obowiązek i będę go wykonywać”. Podejście to opiera się na religijnym założeniu, że B-g preferuje posłusznych niewolników, którzy nie zadają pytań. Podejście to zakłada, że ​​akceptacja jarzmo nieba dla człowieka ma zawężać jego horyzonty.

Natomiast służba B-gu jako syn zawiera staranie się by zrozumieć wolę Ojca. W codziennych stosunkach ludzkich między ojcem i synem występuje następująca zasada: jeśli relacja między nimi jest pozytywna to syn będzie się starał żeby naśladować ojca i ostatecznie „wejść do jego butów”. Miarką sukcesu tego wyzwania jest na ile syn potrafi ojca zrozumieć. Słowo syn po hebrajsku, czyli „ben”, jest związane ze słowem “bina”, co oznacza zrozumienie, specyficznie zrozumienie jak różne elementy odnoszą się jeden do drugiego i tworzą całość.

W sensie technicznym nie ma różnicy między tymi dwoma rodzajami służby. Cokolwiek niewolnik robi swemu panu może syn robić swemu ojcu. Ale tylko syn będzie się starał zrozumieć to co robi.

W związku z tym musimy się zastanowić, dlaczego wyraz „ewed Haszem”, czyli „niewolnik B-ga”, jest używany żeby opisać naszego największego rabina kiedykolwiek, a mianowicie Mojżesza oraz innych wielkich ludzi naszej historii. Dziwny jest również fakt, iż cały naród jest nazywany „ewed” (niewolnik): „Jesteś Izrael Moim „ewed”, Jakub, którego wybrałem” (Izajasz 41; 8).

Wyjaśnienie tego paradoksu jest to, że istnieje wielka różnica między jednym znaczeniem słowa „ewed”, które jest „niewolnik”; i drugim znaczeniem słowa „ewed”, które jest „sługa”. Niewolnik wykonuje swoją służbę z powodu strachu do swojego pana, a sługą jest ten który kocha swojego pana na tyle że służy mu z miłości.  Z powodu swojej wielkiej miłości, sługa chce się jednak zachowywać jako niewolnik – nie dlatego że gardzi mądrością, broń B-że, ale dlatego że chce osiągnąć to co leży poza osiągnięciem mądrości. On zakłada, że osiągnięcie poczucia zupełnego oddania się jest większe niż osiągnięcie częściowego zrozumienia woli swego pana. W kontynuacji wyżej wymienionego wersetu jest napisane: „potomstwo Abrahama, który Mnie kochał” (ibidem). To nas uczy, że wyraz „Mój niewolnik” w tym wersecie wywodzi się z miłości, a nie ze strachu.

Maimonides napisał na koniec Hilchot Teszuwa: „Można kochać B-ga tylko [na bazie] wiedzy, którą się wie o Nim. Charakter miłości zależy od rodzaju posiadanej wiedzy. Mała ilość wiedzy wzbudza mniejszą miłość, a większa ilość wiedzy wzbudza większą miłość.„

Fakt, że kochamy B-ga jest sam w sobie powodem naszego odkupienia jak widzimy w kontynuacji 41-ego rozdziału Izajasza: „Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę – mówi Haszem – twoim odkupicielem…” (werset 14).

A jak pozbyć się strachu żeby kochać B-ga? Doszliśmy tu do esencji podejścia rabina Abrahama Icchaka Kook, pierwszego Naczelnego Rabina Ziemi Izraela w 20-ym wieku. Rabin Kook twierdził, iż celem wykupu politycznego narodu Izraela jest doprowadzenie do zmiany w naszej świadomości, abyśmy oparli naszą wiarę na czystym intelekcie, wolnym od wszelkiego strachu, które niszczy naszą duszę. Być pod władzą innych narodów zawsze powodowało pewien strach co do własnego przetrwania, coś co znikło kiedy naród Izraela ma własne państwo. „Am Israel be’erec Israel im Torat Israel” – naród Izraela na Ziemi Izraela z Torą Izraela.

 

(Artykuł rabina Oury Cherky, tłumaczony przez rabina Icchak Rapoport)