Żydowski mesjasz

Żydowski mesjasz jako pojęcie funkcjonuje zupełnie odmiennie w judaizmie, niż w chrześcijaństwie. Zacznijmy od tego, że wyłącznie w chrześcijaństwie słowo mesjasz ma nadprzyrodzone konotacje. W judaizmie chodzi o normalnego mężczyznę, który po wykonaniu wielu wyzwań na końcu zostaje namaszczony i staje się królem narodu Izraela na ziemi Izraela.