Parszat Korach

Rabin Oury Cherki komentuje aktualny tygodniowy fragment Tory