Czy koncepcja wiary jest sprzeczna z intelektem?

Przyjmuje się, że wiara, czy też wyznanie stanowią podstawę religijnego życia człowieka. Jednakże – pomimo wielu wzajemnych uwarunkowań – pojęcie emuna w judaizmie (co często tłumaczy się jako wiara, wyznanie) różni się zasadniczo od idei wiary znanej z chrześcijaństwa. Podobnie, różni się ono wyraźnie od ogólnie przyjmowanej koncepcji wiary, jaką zna zachodnia cywilizacja, którą w znaczącej mierze ukształtowało chrześcijaństwo. Poprzez pojęcie ‘wiara’ rozumie się tu akceptację idei, których nie da się udowodnić, lub które stoją w sprzeczności z intelektem (“Wierzę, pomimo, że to absurdalne” lub nawet “ponieważ to absurdalne”).