Przyjęłam 7 Przykazań Noego – urodziłam się na nowo!

Anne-Marie Antonietti w bardzo osobisty sposób opisuje, jak przyjęła siedem przykazań Noego