Rozmawiać ze Wszechmogącym (Parszat Matot-Masei)

W komentarzu do parszy Matot-Masei Rabin Cherki skupia się na tym, czym jest mowa ludzka