Czyż nie powinienem być litościwy?

 Rabin Cherky wyjaśnia, dlaczego atrubut litości przeważa nad atrybutem prawdy.