Uczyć w kierunku poczucia odpowiedzialności

Rabin Chaga, jeden z mędrców siedział przed Rabinem Maną w Jom Kipur (dzień odkupienia, absolutny post). Rabinowi chciało się pić