Refleksje na Dzień Jerozolimy

Rabin Oury Cherki tłumaczy, dlaczego Dzień Jerozolimy jest tak ważny