7 Praw Noego: krótkie wprowadzenie

7 Praw Noego jest zbiorem siedmiu przykazań etycznych, które otrzymał Noe i jego dzieci po potopie. Stanowią one fundament cywilizowanego społeczeństwa a ich dokładne przestrzeganie zapewnia pokój i harmonię na świecie.