Gdyż dom Mój, domem modlitwy wszystkich narodów nazywać się będzie

Musimy przywrócić i rozbudzić swoją wolę odbudowy Świątyni; wolę nie tylko ludu Izraela, ale i całej ludzkości – Rabin Chaim Rettig