Aktualności
Strona główna » Szemot (Księga Wyjścia) » Jakie jest Jego imię?

Jakie jest Jego imię?

Rabin Cherki wyjaśnia warunki zbawienia, jakie znalazł w parszy “Szemot”

Porcja Tory na ten tydzień rozpoczyna się od wielu imion. „I oto imiona…Reuven, Szimon” [Exodus 1:1], i tak dalej. Kiedy pokolenie tych, którzy zeszli do Egiptu umiera, naród otrzymuje wspólne imię: „Naród Synów Izraela” [1:9]. Potem, także i to imię jest usunięte i mamy do czynienia po prostu z „narodem” [1:20]. Na tym polega postępowanie Egiptu – wymazać indywidualność, duszę; zamienić ludzi w anonimowe jednostki nie posiadające żadnego znaczenia, tryby wielkiej machiny, która ma budować wielkie miasta w kraju. Także i w historii zbawcy nie pojawiają się żadne imiona. Oto jest człowiek z rodu Lewiego, córka Lewiego, dziecko, jej siostra – niańka. To tak, jakby wszystkie cechy indywidualne zostały całkowicie usunięte.

Nawet sam Mojżesz nie jest znany ze swego hebrajskiego imienia. Ma ono podwójne znaczenie. W języku Egiptu oznacza ono „syn” lub „woda”. To jest znaczenie wersetu, który mówi o córce faraona: „I był dla niej, jak syn, i nazywała go Mojżesz” [2:10]. Jego matka zaś rozumiała zaś jego egipskie imię, jako wyrastające z hebrajskiego. „A ona (jego matka) tak powiedziała, gdyż wyciągnęłaś go z wody” [tamże]. (Słowo ‘meszitihu’ napisane jest z jod po taw, co sugeruje znaczenie „wyciągnęłaś go”.)

Mojżesz wyrastał pośród dwóch kultur i z dwoma zadaniami w życiu. Jako adoptowany syn faraona mógł zostać następnym królem Egiptu, a jako syn Amrama, przywódcy plemienia Lewiego, mógł być następnym królem Izraela. „A Mojżesz wyrastał i wyszedł do swoich braci” [1:11]. Ibz Ezra komentuje, „jego bracia, Egipcjanie”. Ramban zaś pisze: „Hebrajczycy”. Ewidentnie, Mojżesz wyszedł aby ustalić, kim byli jego bracia, aby wybrać pomiędzy podejściem Ibn Ezry i Rambana.  Kiedy ujrzał Egipcjan bijących Hebrajczyka, zdecydował, że to ten jest jego bratem: „Hebrajczyk, spomiędzy jego braci” [1:11]. Pierwszym czynem zbawcy musi być samoidentyfikacja z cierpieniem narodu, a to zaś musi się zdarzyć przed jakimkolwiek objawieniem, zanim usłyszy słowo Boże.

Kiedy proces zbawienia rusza, Mojżesz pyta sam siebie: „Kim jestem?” [3:11], i mówi też o Bogu: „Jakie jest Jego imię?” [3:13]. Aby zbawienie miało miejsce, trzeba wiedzieć, w czyim imieniu działamy, jaką misję wypełnia ludzkość, oraz w jaki sposób Bóg daje wskazówki światu w danym czasie. I dlatego też Mojżesz mówi „przyszedłem mówić w Twoim imieniu” [5:23] – konkretnie, to nie jest misja anonimowa.

„Astrologowie faraona powiedzieli mu, że ‘narodził się zbawca Izraela, ale nie wiemy, czy wywodzi się on z Egiptu, czy z Izraela’.”  Można wyciągnąć dwa wnioski ze słów naszych mędrców. Pierwszy, że całe osiemdziesiąt lat przed wybawieniem byli tacy, którzy odczuwali, że ono nadchodzi. Nic jednak istotnego nie nastąpiło przez wiele lat potem. Każdy, kto o tym wiedział na pewno byłby rozczarowany, sądząc, że słowa o wybawieniu to zwykła iluzja. A to właśnie prawdziwy sekret zbawienia – następuje ono powoli, poprzez ukryte procesy, zanim pojawi się w pełnym świetle. Drugi wniosek to taki, że zbawca musi mieć podwójną tożsamość. Musi być członkiem swojego narodu z punktu widzenia pochodzenia, oraz do wszystkich narodów, z punktu widzenia kultury. Tylko tak zbawienie będzie pełne i obejmie Izrael oraz cały świat.

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Yitzhak Rapoport

Yitzhak Rapoport
Rabbi Yitzchak Rapoport is a native of Stockholm, Sweden. He received his rabbinical ordination in Israel in 2002 from Yeshivat Hamivtar (Efrat), as well as from HaGaon HaRav Zalman Nechemia Goldberg shlit”a. From 2002 to 2006 Rabbi Rapoport served as the rabbi of Oslo, Norway. Being of Polish descent he became interested in the rebirth of Jewish communities in Poland, and consequently took up the position as Rabbi of Wroclaw (Breslau) and Silesia in the fall of 2006 until 2011.

Dodaj komentarz