Pesach

Jeden z największych filozofów żydowskich wszechczasów, Rav Avraham Yitzchak Kook powiedział, że exodus Izraela z Egiptu na zawsze pozostanie wiosną całego świata. Święto to uczy świat, że wyzwolenie jest możliwe. W ten sposób uwolnienie Dzieci Izraela oświetla całą ludzkość, ucząc nas, że każdy człowiek może uwolnić się z niewoli natury, z niewoli złych skłonności i z więzów politycznych.

Pesach (Pascha) niesie wspaniałą wiadomości nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich ludzi na świecie: wolność dla każdego jest możliwa! Wygnanie ludzkości rozpoczęło się po podziale narodów przy Wieży Babel, a misją Izraela od tamtej pory było zebranie świętych „iskier” z każdego narodu i ponowne zjednoczenie ludzi na świecie. Powrót Izraela do ojczyzny jest znakiem odkupienia dla całego świata.