Wiara i miłość

W komentarzu do parszy Waetchanan Rabin Cherky wyjaśnia, jak różne rodzaje miłości do Boga prowadzą do miłości wszystkich ludzi

Po „Szma Israel – Słuchaj, Izraelu, nasz Bóg jest Bogiem Jedynym”, Tora mówi dalej: „I będziesz kochać swego Boga z całego serca, z całej duszy i w oparciu o wszystko, co posiadasz” [Deuteronomium 6:4-5]. Tekst w drugim fragmencie Szma różni się od pierwszego: „I tak będzie, jeśli wysłuchasz moich przykazań, które wam dziś przekazuję, abyście kochali swego Boga, służyli Mu z całego serca i duszy, wtedy dam wam deszcz w waszej krainie…” [11:13-14]. To obietnica,  że ten, kto służy Bogu będzie wynagrodzony. W pierwszym fragmencie zaś wymóg kochania nie jest związany z żadną gratyfikacją.

Tak więc, możliwe są dwa punkty widzenia tego, kto służy Bogu. Jeden opiera się na tym, iż należy czcić Boga, gdyż jest On „naszym Bogiem, który jest Jeden”. Kochanie Boga do naturalna konsekwencja rozumienia tekstu Szma. I dlatego jest napisane „z całego serca, z całej duszy i w oparciu o wszystko, co posiadasz”. Ostatnie słowo „me’odecha” (wszystko, co posiadasz) interpretuje się, jako „nawet jeśli odbierze mi On wszystkie pieniądze” (cf. Talmud Jeruszalmi, Brachom 5:9). Człowiek gotów jest poświęcić cały swój majątek z miłości do Boga.

Drugi fragment bierze pod uwagę słabość człowieka. Człowiek faktycznie służy Bogu w oparciu o swą miłość do Niego, jednakże oczekuje za to zadośćuczynienia. Stąd więc w drugim fragmencie Tora nie cytuje frazy „w oparciu o wszystko, co posiadasz” po „z całego serca i duszy” ponieważ nie byłoby to prawdą. Człowiek chce raczej pomnożyć swój majątek, niż się o niego nie troszczyć.

W rezultacie tychże dwóch różnych ujęć służby Bogu, pojawia się trzecie, które odnosi się do efektu pokochania swojego otoczenia. Napisane jest: „Kochaj swego Boga – czyń tak, aby kochały go wszystkie stworzenia, jak czynił to Patriarcha Abraham”  [Sifri]. Kiedy osoba deklaruje, że „Bóg jest jeden” rozświetla się ona wewnętrznym światłem, które powoduje, że i inni ludzie kochają Boga, mówiąc: „jak miły jest człowiek studiujący Torę, jak miły jest człowiek, który kocha Boga…” i wszyscy chcą przyłączyć się do służby Bogu.

Nie jest jednak napisane, że ktoś, kto kocha Boga z punktu widzenia przestrzegania jego przykazań inspiruje innych do miłości do Boga. Otrzyma on raczej materialne wynagrodzenie, „zbierze zboża, winogrona i oliwki” [11:14]. Jego postępowanie nie zachęci innych do większej miłości do Boga.

„I będziesz kochać swego Boga” jest jedną z halachicznych podstaw micwy przeprowadzania konwersji ludzi i czynienia z nich Żydów. Jest napisane, że: „Będziesz kochać konwertytę” [Deuteronomium 10:19], tak, jak i jest napisane, że: „Będziesz kochać swego Boga” [11:4]. Jest jednak różnica w odniesieniu do osoby urodzonej, jako Żyd, o której napisane jest: „Okaż miłość bliźniemu, jak sobie samemu” [Leviticus 19:18]. Rambam wyjaśnia, że różnica polega na tym, iż kochanie urodzonego Żyda opiera się na nacjonalizmie, co zawiera w sobie pierwiastek egoistyczny. Wszyscy wyrośliśmy w jednej rodzinie i należymy do tego samego narodu. To inspiruje naturalne poczucie miłości. Miłość do konwertyty jest inna. Wyrasta ona z faktu, że konwertyta dzieli z nami miłość do Boga, bez żadnych wcześniejszych powiązań rodzinnych. Obowiązuje nas wyjątkowa miłość do konwertytów, gdyż pokazują oni, jak kochać Boga tylko i wyłącznie dla Niego samego.