Lech Lecha – po co Abraham udał się do Egiptu?

Jakie jest mistyczne wytłumaczenie podróży do Abrahama do Egiptu?

„I panował głód w kraju” [Genesis 12:10]. Stąd wiemy, że panował głód. „i Abraham wyruszył do Egiptu, gdyż panował straszny głód w kraju” [tamże]. Czyż nie wiemy już, że panował głód? Po co mówić o nim dwa razy? Odpowiedzią na to pytanie jest fakt, iż Abrahama pociągnął do Egiptu głód – „nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz raczej chęć usłyszenia słów Boga” [Amos 8:11].  Od czasu, kiedy to ludzkość opuściła idealistyczne wyżyny Ogrodu Eden, spadając na niziny tego świata, rzeka wypływająca z Edenu aby nawadniać Ogród rozdzieliła się na dwa nurty (patrz Genesis 2:10-12). Symbolizuje to 4 główne kultury – Egipt, Indie, Asyrię oraz Babilon, które zostały zbudowane na głównych rzekach: Piszon (Nil); Gichon (Ganges), Chidekel (Tygrys) i Prat (Eufrat). Kultura ludzka została rozbita na fragmenty ludzkiej tożsamości, które mistrzowie mistyki określają mianem „iskier świętości rozrzuconych pośród skorup”. Zadaniem ludu Izraela jest połączenie tychże iskier do ich pierwotnej formy. „Wszystkie rodziny na Ziemi będą przez was błogosławione” [Genesis 12:3]. Błogosławione, „weniwrechu”, oznacza także wyhodować nową roślinę z gałęzi już istniejącej. Fizyczny głód Kanaanu zmusza Abrahama do opuszczenia kraju i posyła go do Egiptu  w celu rozwiązania problemu tamtejszego „głodu”.

Kiedy Abraham zbliża się do Egiptu, przekazuje on Sarze dokładne wyjaśnienie zadania, jakie ich tam czeka. „Wiem, że jesteś piękna kobietą” [12:11]. Piękno sugeruje atrakcyjność. Sara wnosi zasadniczą siłę, charakteryzującą naród, który ma zbawić pozostałe.  Każdy naród chce ją mieć. Pojawiają się więc dwa niebezpieczeństwa: (1) „Zamordują mnie” [12:12] oraz „ciebie utrzymają przy życiu” [tamże], tak, że będziesz .poświęcona Egiptowi. Ratunkiem dla Sary jest „Będziesz moją siostrą” [12:13]. To aluzja do elementu mądrości, jak napisano: „Powiedz mądrości, jesteś moją siostrą” [Przysłowia 7:4]. Oznacza to, że Abraham i Sara wyruszyli do Egiptu aby zebrać mądrość, która wypadła z Ogrdu Eden do rzeki Piszon „… aby byli dla mnie dobrzy z powodu ciebie” [Genesis 12:13]. Raszi wyjaśnia, „dadzą mi podarki”. Ogólny sens jest taki, że będziesz ocalona, gdyż ten, kto chce poślubić moją siostrę, da mi podarunki i tak zyskamy na czasie. Ale z mistycznej perspektywy – otrzymam tajemne dary Egiptu, abym mógł je wznieść z powrotem na poziom świętości. „I dusza ma żyć będzie dzięki tobie” [tamże] – nie zamordują mnie. Tak więc, Abrahamowi przede wszystkim zależało na bezpieczeństwie Sary, a dopiero potem – na swoim.  Jedyną osobą, która mogła odebrać Sarę bratu buł Król, ale Abraham nie spodziewał się go osobiście spotkać. Jednakże strażnicy na granicach oraz ministrowie tak ją wychwalali przed Faraonem, mówiąc, że zasługuje ona na to, by należeć do Faraona i do niego tez ją wzięli.

Na koniec, Abraham wywozi fortunę z Egiptu. Ludzie, bydło, złoto i srebro, a razem z nimi esencja kultury Egiptu, co staje się wzorem wywozu bogactwa narodów przez Izrael – Exodus z Egiptu, opuszczenie Europy. Na końcu dni, przyczyni się to do naprawy postępowania całej ludzkości.