Siedem Praw Noego

 

Co to jest Siedem Praw Noego?

Siedem Praw Noego to zbiór uniwersalnych zasad moralnych nadanych przez Stwórcę po potopie Noemu i jego synom. Ponieważ od Noego i jego synów pochodzą wszyscy żyjący dziś ludzie, prawo to obowiązuje całą ludzkość, a jego właściwe przestrzeganie prowadzi do głębokiej i kompletnej relacji z jedynym Bogiem i powoduje, że człowiek odczuwa duchowe spełnienie.

Poniżej przedstawiamy 7 praw Noego tak, jak przekazane zostały przez Torę Ustną narodu Izraela. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że są to jedynie kategorie praw, których szczegóły i sposoby zastosowania w życiu codziennym są szeroko opisane w literaturze rabinicznej.

Pod tym linkiem 7 Praw Noego zostały krótko omówione.

NIE CZCIĆ BOŻKÓW

Zakaz czczenia bożków wywodzi się z wersetu: „Każdy, kto złoży ofiary jakiemukolwiek bogu innemu niż Pan, musi zostać zniszczony” (Szmot 22:19 lub Wyjścia 22:20).

 

NIE PRZEKLINAĆ BOGA

Zakaz przeklinania Boga wywodzi się z wersetu: „Każdy, kto przeklina swego Boga, będzie pociągnięty do odpowiedzialności” (Kapłańska 24:15).

 

NIE MORDOWAĆ

Zakaz popełniania morderstwa wywodzi się z wersetu: „Jeśli ktoś przelewa krew ludzką, krew tego człowieka też będzie przelana…” (Bereiszit 9:6 lub Rodzaju 9:6).

 

NIE POPEŁNIAĆ NIEMORALNOŚCI SEKSUALNEJ

Zakaz popełniania niemoralności seksualnej wywodzi się z wersetu: „Albowiem wszystkie te obrzydliwości dokonali ludzie, którzy mieszkali na ziemi przed wami” (Vajikra 18:27 lub Kapłańska 18:27).

NIE KRAŚĆ

Zakaz kradzieży wywodzi się z historii Josefa: „Jeśli znajdziecie kielich u kogoś z waszych sług, niech on umrze” (Bereiszit 44: 9 lub Rodzaju 44: 9).

 

NIE JEŚĆ MIĘSA WYRWANEGO Z ŻYWEGO ZWIERZĘCIA

Zakaz jedzenia mięsa wyrwanego z żywego zwierzęcia wywodzi się z wersetu: „Tylko nie wolno wam jeść mięsa z jego żywą krwią” (Bereiszit 9:4 lub Rodzaju 9:4).

 

PRZYKAZANIE O USTANOWIENIU SPRAWIEDLIWYCH SĄDÓW

Przykazanie dotyczące ustanowienia sprawiedliwych sądów wywodzi się z historii Szema i Diny (Bereiszit 34:26 lub Rodzaju 34:26)