Aktualności
Strona główna » Podstawy » Przyjęłam 7 Przykazań Noego – urodziłam się na nowo!

Przyjęłam 7 Przykazań Noego – urodziłam się na nowo!

Anne-Marie Antonietti w bardzo osobisty sposób opisuje, jak przyjęła siedem przykazań Noego

Przez wiele lat kochałam Boga Izraela, wierzyłam w jego słowo i usiłowałam iść ścieżką przez Niego wytyczoną. Nie potrafiłam jednak odnaleźć właściwej formy relacji z Nim (ani poprzez odrzucenie, jak to czyni prawie cały świat, ani poprzez apatię, którą można porównać do zawierania przymierza z wrogiem; ani nie poprzez ‘substytucję’, jak próbują ci, którzy chcą przejąć kontrolę nad ostatecznym celem a nawet nad nazwą Izrael).

Moim pierwszym krokiem w odniesieniu do narodu Izraela była ochotnicza praca w państwie żydowskim. Zaczęłam sześć i pół roku temu pracując ochotniczo w bazach Izraelskich Sił Obronnych i w domach starców, gdzie opiekowałam się głównie ofiarami Holokaustu. Kolejnym krokiem było pisanie listów, artykułów i książek w obronie praw Izraela. Ale cały czas nurtowało mnie pytanie: jakie jest moje miejsce w stosunku do Izraela?

I wtedy, któregoś dnia zaproszono mnie na wykład Tory w Jerozolimie. Dla mnie to był szok, objawienie. Poraz pierwszy usłyszałam Słowo Boże wyrażone w sposób, o jakim wcześniej nigdy nie miałam pojęcia. Były w nim głębia, bogactwo, jasność, wskazówki otwierające nieskończoną przestrzeń zrozumienia, o jakich mi się wcześniej nawet nie śniło. Dał mi on też przybory, solidnie oparte na słowie spisanym, jak zrozumieć to, co dzieje się na naszych oczach – zarówno na scenie międzynarodowej, jak i tu, w Izraelu.

Byłam tak poruszona swoim odkryciem, że zaczęłam codziennie słuchać wykładów Rabina Haima Dynovisza na jego stronie internetowej www.ravdynovisz.tv . Tam znalazłam ujście dla mojego entuzjazmu, zaś jego nauki pomogły mi w sposób praktyczny przeorganizować życie i nadały mi kierunek dla rozwoju siebie samej, którego nigdzie indziej nie mogłam znaleźć.

W tym samym czasie dostałam zaproszenie na konferencję Potomków Noego organizowaną w Jerozolimie prze Leo Gueza z Espace Sephria w Nicei (http://sephria.wordpress.com/tag/bnei-noah/.) Od chwili mojego przybycia tamże, czułam coś nowego i dziwnego – jakbym dotarła do domu. To tak, jakby to zawsze było właściwe miejsce dla mnie i mojej rodziny. Moje pierwsze odczucie potwierdziło się podczas dwóch dni konferencji, kiedy to chodziłam na wykłady, dyskusje i spotkania z Potomkami Noego, a także później – podczas kontaktów z organizatorami wydarzenia przez internet.

Podobał mi się ich pogląd na świat, oparty na szacunku dla każdego, bez względu na pochodzenie i różnce, który wyrasta z przestrzegania Słowa Bożego, dostrzegania jego objawienia, szanowania Tory i wyboru Żydów, jako światła narodów i kapłanów, którzy nauczają Słowa Bożego. Podobało mi się również i to, że każdy naród, bez względu na swoje specyficzne cechy, otrzymuje wskazówki od Izraela, jak postępować według zasad Bożych, w oparciu o Siedem Przykazań Potomków Noego (które Noe otrzymał od Boga dla całej ludzkości po potopie).

Podbała mi się alegoria, która definiuje ludzkość jako jedno wielkie ciało, w którym każdy naród ma jakieś zadanie, a w jego centrum znajduje się serce – naród Izraela. W zeszłym roku napisałam dwie książki, obie o tym samym tytule: “Izrael jako serce”! W książkach tym przytaczam wersety, które słyszałam podczas konferencji i innych okazji: “I liczne narody pójdą i rzekną, wejdźmy na Górę Boga, do domu Boga i Jakuba, i On nauczy nas swych praw i pójdziemy jego drogą, gdyż z Syjonu wyjdzie Tora, a Słowo Boże z Jerozolimy” (Izajasz 2,3). A także i ten: “dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów chwycą się rąbka odzienia Żyda, mówiąc, Pójdziemy z tobą, albowiem słyszeliśmy, iż Bóg jest z tobą” (Zachariasz 8,23). W tych zdaniach odkryłam centralny charakter Izraela i jego przesłanie dla całego świata, które sama przez cały czas czułam w sercu.

Dwa wersety opisują koniec dni. Czuje się, że dni te nadchodzą. IZRAEL ZNÓW ISTNIEJE JAKO NARÓD I CORAZ WIĘCEJ JEGO SYNÓW WRACA DO SWOJEJ ZIEMI. I tak, naturalnym sposobem i bez żadnych intencji uczynienia tego, ŻYCIE ZACZĘŁO PŁYNĄĆ OD IZRAELA DO RESZTY LUDZKOŚCI: Z całego świata, ze swojej własnej inicjatywy, przyjeżdżają pojedynczy ludzie i całe grupy, które pragną pobierać nauki. Potomków Noego można już spotkać w 78 krajach, w niektórych z nich funkcjonują już grupy liczące setki osób!

Tak właśnie znalazłam się w sytuacji, która pozwalała mi powiedzieć Izraelowi: “Pójdę z tobą, gdyż wiem, że Bóg jest z tobą!” I tak też uczyniłam!

Poprosiłam Rabina Oury Cherki, przewodniczącego Brit Olam, Potomkowie Noego – Centrum (www.pl.noahideworldcenter.org), aby pomógł mi odbyć ceremonię proklamowania mojej wierności Bogu, Jego Torze i Jego narodowi – narodowi, któremu Bóg się objawiłi poprzez który Jego Słowo rozchodzi się po całym świecie.

Moją wierność zadeklarowałam w czwartek, 22 listopada 2011 przed sądem, w którym zasiedli Rabin Oury Cherki, Rabin Chaim Dynowisz (ponieważ moja wędrówka duchowa zaczęła się od jego wykładów i dziś jestem jego studentką w Jerozolimie) oraz Rabin Efraim Choban.

Ten dzień był pełen emocji! Każde słowo nabierało wyjątkowej mocy i nieskończonego znaczenia, że aż trudno mi było odczytać słowa deklaracji – choć jest ona tak krótka!

Wraz z nowym wymiarem mego życia, ogromną przemianą, jaka we mnie zaszła, moją deklaracją wierności Bogu, jego Torze oraz Izraelowi, nagle poczułam się, jak nowonarodzona.

Oto, co napisałam w mojej prośbie, aby przyjąć siedem przykazań Potomków Noego:

“Kiedy usłyszałam wykład Tory z ręki tego narodu, w jego ojczystej ziemi, byłam jak nowonarodzona. Od tej chwili wiem, że Ziemia Izraela, jego naród, jego Tora są nierozłączne,     ponieważ tego sama doświadczyłam. Ziemia Izraela przyjęła mnie na swoje łono, niczym matka, w której sercu bije miłość do swojego narodu i narodziła mnie poprzez żywą Torę. Cos takiego nie mogłoby zdarzyć się w innym miejscu, z innym narodem, z jakąkolwiek inną Torą, czy pismem. Poruszającym było usłyszeć ojca Gilada Szalita, który niedawno powiedział, że czuje się, jakby urodził mu się nowy syn! W swoim imieniu, mogę wyznać, że czuję, iż jestem córką Ziemi Izraela, ponieważ Ziemia Izraela, razem z jej narodem i jej Torą narodzili mnie w nowym i prawdziwym życiu.

“Z Bożą pomocą, staram się żyć życiem Bat Noach, kobiety pochodzącej od narodów, która kroczy po ścieżce Wiecznej Tory, którą Święty, Niech będzie Błogosławiony, objawił poprzez ciebie, Jego wieczny naród – Izrael. Mam nadzieję i modlę się o to, że też dostąpię zaszczytu, kiedy przyjdzie na to czas, dawać innym, jak ty to czynisz! I chcę powiedzieć Bogu i wam wszystkim – dziękuję z całego serca!

Jakże niezwykłe jest to, że pomimo wszystkich krzywd, jakie nasi przodkowie, moi przodkowie wyrządzili przez ostanie dwa tysiące lat, oraz pomimo nieskończonej nienawiści wobec niego, naród Izaela nie poszukuje niczego innego, jak tylko okazji dla okazania nam swojej miłości!? Przychodzimy z pytaniami i żądaniami, a naród ten nas przyjmuje, biorąc na siebie obowiązek wypełnienia dziejowej misji, do której wybrał go Bóg!

Niechaj Bóg cię błogosławi, narodzie Izraela! Niechaj cię chroni na wieczność, tak jak obiecał, że ‘nigdy nie zaśnie i nie zapadnie w sen!

“Ja jestem HaSzem, wezwałem cię sprawiedliwie i dam siłę twej ręce, Będę cię chronić i ustanowię cię przymierzem dla ludzi, jako światło dla narodów, byś otwierał ślepe oczy, wyciągał więźnia z niewoli, zagubionych w ciemności wyciągał z lochu”

(Izajasz 42, 6-7)

“Uczynię cię światłem narodów, aby zbawienie moje sięgnęło końców świata. Tak powiedział HaSzem, Zbawca Izraela i jego Święty; przed  pogardzaną  duszą, znienawidzoą przez narody, przed niewolnikiem władców, królowie powstaną, ministrowie się skłonią w imię HaSzem, który jest wierny, Święty Izraela, który cię wybrał”.

(Izajasz 49, 6-7)

Do narodu Izraela: “Wszystkie narody ziemi będą tobą błogosławione.”

(Genesis 12,13)

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Potomkowie Noego - centrum

Dodaj komentarz