Aktualności
Strona główna » Podstawy » Dlaczego warto być Potomkiem Noego?

Dlaczego warto być Potomkiem Noego?

Wraz z przemijaniem pokoleń, ludzkość podąża w kierunku mądrości i dobra…

   • A. Ludzka rzeczywistość, a transcendentalne aspiracje

 

Wraz z przemijaniem pokoleń, ludzkość podąża w kierunku mądrości i dobra. Postęp ten mieści się w zasadniczej mierze – szczególnie w odniesieniu do ostatnich pokoleń – w sferze humanistyczno-naturalistycznej, czyli krótko mówiąc – w świecie zamnkniętym.

Istnieje jednak w człowieku pragnienie spotkania z transcendentnym (to jest, z wykraczającym poza ten świat, z nieskończonym), aby nadać sens własnej egzystencji. W każdym narodzie pojawiają się wyjątkowe osoby, którym od czasu do czasu udaje się przełamać bariery otaczające świat. i które dzięki temu słyszą Słowo Boże. Zdecydowana większość ludzi wymaga tego od Ludu Izraela, bowiem proroctwo Izraela jest z definicji transcendentalne. Co więcej, aby człowiek mógł w pełni zwrócić się ku sferze transcendentalnej, sfera transcendentalna musi wpierw zwrócić się ku niemu. Taka kolejność rzeczy pojawia się tylko w narodzie Izraela. stąd właśnie, najpełniejsze oddanie Bogu możliwe jest poprzez przyjęcie Słowa Bożego za pośrednictwem narodu Izraela.

 

• Proroctwo wyzwala postęp i daje nadzieję

 

Wyjaśnijmy to: Można uznać całe życie człowieka za serie pytań o odpowiedzi. Ktoś rozumie coś konkretnego. Następnie zadaje pytanie, tworząc tym samym w swej świadomości miejsce na nowe rozumienie kwestii. Kiedy to nowe rozumienie się pojawia, człowiek ma poczucie, że znajduje się w doskonalszym świecie. I tak proces trwa nadal:  każde nowe rozumienie tworzy warunki dla zadania nowego pytania, a pytanie zaś rozwija człowieka.

Czy proces ten kończy się na pytaniu, czy też na odpowiedzi? Rozumiemy z pytania, jakie zadał Mojżesz (Exodus 33:18): “Czy ukażesz mi proszę Twoją Chwałę?”, po tym, jak “…nie pozostała żadna przegroda, której by nie usunięto…”, (Majmonides, Osiem Rozdziałów), że na końcu procesu znajduje się jednak pytanie. Świadomość tego mogłaby pogrążyc kogoś w rozpaczy, ale tak naprawdę to powinno pojawić się przeciwne uczucie: jest coś zastanawiającego w tym, że nie istnieje w pełni zrozumiały cel, który ludzkość powinna pojąć, gdyż człowiek sam jest otwarty na to, czego nie jest w stanie zrozumieć. Na tym polega różnica pomiędzy filozofią Barucha Spinozy, a proroctwem. W świecie Spinozy istnieje definitywne i zupełne wyjasnienie kazdego zjawiska. Taki świat to świat zamknięty gdyż nie daje on szansy na prawdziwy postęp. W przeciwieństwie do niego, świat proroctwa to świat otwarty, gdyż za każdym razem, kiedy człowiek otrzymuje odpowiedź, pojawia się konieczność zadania kolejnych pytań. W takim świecie postęp jest znaczący. Tutaj jest nadzieja.

Proces rozwoju poprzez zadawanie pytań przenosi człowieka poza granice jego życia.Oto, co Majmonides pisze o Mojżeszu we wstępnie do Miszny: “…i dla nas była to jedo smierć, gdyż brakowało nam jego obecności, ale on wzniósł się do tego, co dla niego było życiem”. I to właśnie mieli na myśli nasi mędrcy, mówiąc: ‘Nasz Przywódca Mojżesz nie umarł, lecz udał się służyć w niebie.'”. Proces rozwoju trwa nawet wtedy, kiedy człowiek przechodzi z jednego świata do następnego.

 

• Współpraca Człowieka z Bogiem

 

Wielkie mitologie zawierają w sobie pamięć zbiorową czasów, kiedy to “bogowie  chodzili po ziemi”. Innymi słowy, obecność boża była bliska i bezpośrednia. W żydowskiej tradycji to uczucie nazwane jest haszra’at szechina, objawienie Bozej Obecności. Niestety, rzeczywistość historyczna jest taka, że ludzie zapomnieli w sercach o tym, że doświadczali Boga, zaś jedynym narodem, który utrzymał funkcjonujący i autentyczny system osiągania bliskości z Bogiem jest naród żydowski. I tak na przykład pisze Blaise Pascal (francuski matematyk i filozof, 1623-1662): “Jeśli kiedykolwiek Wszechmogący objawił się człowiekowi, to trzeba zwrócić się do Żydów w celu otrzymania tej tradycji”.

Można by powiedzieć, że micwot, czy też przykazania, które wywodzą się z objawienia przywodza człowieka do poziomu spełnienia, który nie ma źródła w nim samym, lecz jest wynikiem współpracy ze Wszechmogącym. Człowiek wezwany jest do udziału w akcie stworzenia, czyli w prowadzeniu świata do celu, który znajduje się poza jego egzystencją.

To dlatego właśnie tożsamość Potomka Noego, uznanie przykazań jako boskich, wywodzących się z zewnętrznego źródła mogą dać człowiekowi wieczność i znaczenie. To ważne nie tylko dla jednostki, ale i dla idei współpracy między człowiekiem i Wszechmogącym 

 

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Rabbi Oury Cherki

Rabbi Oury Cherki
Rav Oury Cherki was born in Algeria in 1959 and grew up in France, and he made Aliyah in 1972. He studied at Merkaz Harav Yeshiva, which was founded by Rav Avraham Yitzchak Kook. He performed his military service in the artillery branch of the IDF. He studied with Rav Tzvi Yehuda Kook, Rav Yehuda Leon Ashkenazi (Manitou), Rav Shlomo Binyamin and Achlag. Rav Cherki heads the Israeli department of Machon Meir, and he is the Director of Brit Olam - the Noahide World Center.He teaches in many places throughout Israel. Rav Cherki is the spiritual leader of the "Beth Yehuda" community in Kiryat Moshe (Jerusalem). He has written many books on Jewish thought and philosophy.

Dodaj komentarz