Czego uczy kabała?

Czego uczy kabała?

P: Podobno kabała uczy, że Żydzi powinni nie ustawać w usiłowaniach eksterminacji wszystkich nie-Żydów na świecie, ponieważ są oni z natury rzeczy źli. Było by więc głupotą ze strony nie-Żydów zawierać sojusz z Synami Izraela. Czy może Pan wyjaśnić te kwestie znajdujące się w kabale?

 

O: Kabała nie uczy takich absurdów. Jeden z największych kabalistów, Rabin Chaim Vital, pisze w swym dziele „Szarej Kedusza”, iż jednym z warunków wypowiadania proroctw jest miłość do każdego człowieka.

Odpowiedział Rabin Chaim Richman