5f595d8dc0531c1097b89ed7f93ecdb9(1)

Światowe Centrum Noachidzkie

O nas

Światowe Centrum Noachidzkie – Brit Olam zostało założone w Jerozolimie jako odpowiedź na obecne w naszych czasach duchowe zapotrzebowanie na rozpowszechnienie przez naród Izraela Słowa Bożego wśród całej ludzkości. Jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma ludźmi na całym świecie, którzy bardzo pragną poznać słowa Boga.

W całej historii naród żydowski był duchowym katalizatorem, promującym uniwersalne wartości poprzez swój narodowy i religijny styl życia. To przeznaczenie, które rozpoczęło się od przesłania do Abrahama, że ​​„wszystkie plemiona ziemi będą w tobie błogosławione”, ożywa dzisiaj poprzez powrót na Syjon i do Państwa Izrael.

Organizacja Brit Olam (Światowe Centrum Noachidzkie) powstała z chęci uczestniczenia w tym historycznym procesie. Brit Olam jest oddane szerzeniu uniwersalnych wartości judaizmu (Praw Noego) na całym świecie, oraz umacnianiu autentycznego żydowskiego sposobu myślenia i światopoglądu w państwie Izrael.

Nasze cele

  • Rozpowszechnianie przesłania Tory we wszechświecie
  • Pełnienie funkcji centrum działań związanych z Noachidami na całym świecie, posiadające siedzibę w Jerozolimie
  • Służenie jako centrum informacji i porad dotyczących zasad i praktyk religijnych
  • Pomoc w zorganizowaniu społeczności Noachickich na całym świecie i zapewnienie im wsparcia
  • Ustanowienie połączenia między światem nieżydowskim a żydowską tradycją i rabinami, w tym formalne uznanie Noachidów przez religijne i narodowe instytucje narodu żydowskiego