Bnei Noach

O Bnei Noach

Kim są Potomkowie Noego?

Bnei Noach i 7 przykazań

Bnei Noach to po hebrajsku dosłownie „dzieci Noego”. Zasadniczo chodzi o wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy ludzie pochodzą od Noego (biblijna historia potopu). Kiedy mówimy dziś o Bnei Noach, zwykle mamy na myśli tylko tych, którzy identyfikują się jako Bnei Noach i którzy również przestrzegają 7 przykazań, których przestrzegał biblijny Noe.

Siedem przykazań to siedem zasad etycznych, które umożliwiają pokojowe współistnienie ludzkości oraz harmonijny związek z naturą i Stwórcą.

Uniwersalizm judaizmu

Wiele religii na tym świecie zawiera swoich „wyznawców” tylko w swoim świecie religijnym. „Niewierni” nie mają udziału w tworzeniu dobra. Judaizm jako jedyna religia ma uniwersalny światopogląd i uwzględnia wszystkich ludzi.

Według judaizmu człowiek, który nie jest Żydem, jest zobowiązany do przestrzegania tylko 7 przykazań Noachidów (w przeciwieństwie do Żydów, którzy muszą przestrzegać wszystkich przykazań Tory). Jeśli to robi, wypełnia dzieło swojego życia, jest „sprawiedliwym wśród narodów” i cieszy się specjalnym statusem w judaizmie i Ziemi Izraela. Nie musi być „religijny”. Siedem przykazań pozostaje w harmonii z wolnym, nowoczesnym i przyjemnym życiem, a każdy Noachida może sam zdecydować, jak bardzo chce zajmować się kwestiami teologicznymi lub czy wystarczy mu zwykłe przestrzeganie zasad etycznych.

W skrócie: 7 przykazań noachickich jest odpowiedzią judaizmu na pytanie o to, według jakich zasad powinien żyć człowiek, który nie jest Żydem. Według judaizmu są one kluczem do świata pokoju i harmonii, świata, w którym wszyscy ludzie szanują się nawzajem, gdzie działania są podejmowane uczciwie i gdzie przyjmuje się odpowiedzialność za stworzenie.

W rubrykach „Filmy” i „Artykuły” możesz dowiedzieć się więcej o 7 przykazaniach, ich pochodzeniu i dlaczego warto być Noachidą.