noachidzi

Noachidzi

Kim są Noachidzi?

Noachidzi (dawniej Noachici), zwani po hebrajsku Bnei Noach  (dosłownie „dzieci Noego”), to zasadniczo termin, który odnosi się do wszystkich ludzi.  Według Biblii, każdy człowiek pochodzi od Noego (historia potopu). Ale gdy mówimy dziś o Noachidach, zwykle mamy na myśli tylko tych, którzy identyfikują się jako Bnei Noach. Tacy ludzie przestrzegają wiecznego przymierza noachidzkiego, czyli siedmiu przykazań, których przestrzegał biblijny Noe.

Noachida nie musi “zapisywać” się lub przynależeć do żadnej organizacji lub wspólnoty religijnej. Nie ma też żadnego formalnego, obowiązkowego rytuału inicjacji (jak np. chrzest w chrześcijaństwie). Dlatego, że być Noachidą oznacza przede wszystkim moralne postępowanie, życie według siedmiu przykazań Noego.

Jednak każdy człowiek ma potrzebę przynależności i określonej tożsamości. Stąd w praktyce, Noachidzi często tworzą wspólnoty noachidzkie. Istnieje także deklaracja noachidzka, osobista lub publiczna. Ale ta deklaracja nie jest wymogiem lub warunkiem, który trzeba spełnić, żeby określać się mianem Noachidy.   

Ów siedem przykazań Noego to  zbiór uniwersalnych zasad moralnych, umożliwiających pokojowe współistnienie ludzkości oraz harmonijny związek z naturą i Stwórcą. Ich treść możesz poznać klikając ten link.

Uniwersalizm judaizmu

Większość religii na świecie zawiera swoich „wyznawców” wyłącznie w obrębie swojego świata religijnego. „Niewierni” nie mają udziału w tworzeniu dobra. Judaizm jako jedyna religia ma uniwersalny światopogląd i uwzględnia wszystkich ludzi.

Według judaizmu, każdy kto nie jest Żydem, zobowiązany jest do przestrzegania tylko 7 przykazań Noachidów (w przeciwieństwie do Żydów, którzy muszą przestrzegać wszystkich przykazań Tory). Jeśli przestrzega tych przykazań, wypełnia dzieło swojego życia. Jest „sprawiedliwym wśród narodów” i cieszy się specjalnym statusem w judaizmie i Ziemi Izraela. Nie musi być „religijny”. Siedem przykazań pozostaje w harmonii z wolnym, nowoczesnym i przyjemnym życiem, a każdy Noachida może sam zdecydować, jak bardzo chce zajmować się kwestiami teologicznymi lub czy wystarczy mu zwykłe przestrzeganie zasad moralnych.

Krótko mówiąc, Noachidzi to wszyscy ludzie przestrzegający siedmiu przykazań Noego. Siedem przykazań noachidzkich jest odpowiedzią judaizmu na pytanie o to, według jakich zasad powinien żyć człowiek, który nie jest Żydem. Według żydowskiej tradycji, są one kluczem do świata pokoju i harmonii. Świata, w którym wszyscy ludzie szanują się nawzajem, gdzie działania są podejmowane uczciwie i gdzie przyjmuje się odpowiedzialność za całe stworzenie.

W zakładkach Filmy i Artykuły możesz dowiedzieć się więcej o 7 przykazaniach, ich pochodzeniu i dlaczego warto być Noachidą.