Aktualności
Strona główna » Filmy » Izrael - Kraj i Naród » Dzień Niepodległości Izraela – święto wszystkich narodów

Dzień Niepodległości Izraela – święto wszystkich narodów

Rabin Oury Cherki wyjaśnia, dlaczego Dzień Niepodległości Izraela jest świętem dla całego świata

Dzień Niepodległości Izraela różni się od innych świąt narodowych we wszystkich krajach. Wszystkie inne narody cieszą się z uzyskania lub odzyskania niepodległości lub gdy zaszły u nich pozytywne wydarzenia w skali narodowej. I faktycznie jest to radość całej populacji tej samej narodowości. Nie ma to zaś miejsca przypadku dnia niepodległości narodu żydowskiego, gdyż dzień ten ma istotne znaczenie dla całego świata. Jeśli otworzymy Biblię, to co dowiemy się o roli, jaką Stwórca powierzył Abrahamowi? Jego misja zdefiniowana została tak: „Idź sobie do kraju, który ci wskażę, a uczynię cię wielkim narodem”. Innymi słowy, Bóg nakazał Abrahamowi wyruszyć do kraju i w tymże kraju stworzyć naród.

Naród, razem ze swoim terytorium określany jest mianem ‘państwa’. Tak więc plan, który Bóg stworzył w odniesieniu do Abrahama to plan polityczno-państwowy.

Jaki jest cel tego planu politycznego? „I będziecie błogosławieństwem wszystkich plemion świata”, to znaczy nie mieliśmy utworzyć sobie jakiegoś tam państwa, czy jakiegoś tam podmiotu narodowego, lecz mowa tu o roli uniwersalnej, którą otrzymał Abraham od Stwórcy.  A cóż to za rola? To rozprzestrzenianie świętości i wiedzy o Bogu na całym świecie poprzez różne państwa.

Można by było utworzyć religię, która troszczyła by się o każdego na całym świecie i która uczyła by, że: „jeśli chcesz prowadzić życie w świętości, czystości, moralności, powinieneś wierzyć w Boga, służyć mu, modlić się do niego, postępować według jego wskazówek”.  I w przypadku podporządkowania się jej, otrzymasz jako jedyny życie po śmierci, będziesz szczęśliwy, itp.

Ale państwo pozostawało by wtedy poza sferą świętości. Odnowa judaizmu polega na tym, że państwo wraz z instytucjami, polityką i wszystkimi swoimi pozostałymi aspektami znajduje się w sferze świętej.

Tworzymy model państwa idealnego i oferujemy go całemu światu. Jak powiedział prorok Zachariasz: „Oto nadchodzą dni, kiedy to poprowadzimy wiele narodów do Boga i w tym dniu staną się oni dla mnie narodem.”  O jakich narodach mowa? Całe narody będą takimi, jak naród Boga, podobnie, tak jak lud Izraela dostąpił zaszczytu być narodem Bożym – w procesie historycznym pojawią się kolejne narody i kolejne państwa, które będą razem z Bogiem.

Oto zasadniczy cel judaizmu, który możemy realizować tylko z pomocą własnego państwa. Można spokojnie powiedzieć, że wraz z utworzeniem państwa Izrael, zamknęliśmy w końcu ten długi, trwający prawie 2000 lat nawias, wewnątrz którego nie byliśmy w stanie wypełniać swojego zadania i powinności wobec ludzkości.

To dzięki temu, że powstało państwo Izrael, inicjatywa Potomków Noego – Brit Olam (Przymierze Narodów) nabiera znaczenia,  staje się czymś, co wpływa na cały świat. Trzeba zrozumieć, że tu, w Centrum Brit Olam, powinniśmy zwrócić się do przywódców wielu krajów i wytłumaczyć im, jak przekształcić swoje państwa w państwa święte i czyste i etyczne, ale nie osiągnęliśmy jeszcze w kraju świadomości, że Izrael stoi na czele tego procesu, zaś przywódcy na świecie, nie są zainteresowani konsultowaniem się z narodem Izraela. Ale, Bogu niech będą dzięki, że jesteście Wy – Potomkowie Noego, indywidualni i w swoich kongregacjach. Każdy z Was czerpie ze świętości i na skrzydłach Szechiny powrócicie do Syjonu, dzięki temu, że Stwórca powraca, by zamieszkać między nami, a tym samym, by zamieszkać na całym świecie. Jesteście jaskółką, za którą nastąpi uniwersalne uznanie świętości na całym świecie – słowo boże wypłynie z Jerozolimy na cały świat.

Wszystko to nie mogłoby się zdarzyć, gdyby nie powstało państwo Izrael. I tak, dzień niepodległości Izraela, święto nas, Żydów jest świętem niepodległości Was wszystkich, żyjących na całym świecie ludzi, stworzonych na podobieństwo Boga i  spragnionych wysłuchać jego słowa.

Radosnego święta dla wszystkich!

 

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Potomkowie Noego - centrum

Dodaj komentarz