Aktualności
Strona główna » Homilie z Talmudu » Edukacja – Jak Zapewnić Wieczność Kontynuacji Tradycji Żydowskiej

Edukacja – Jak Zapewnić Wieczność Kontynuacji Tradycji Żydowskiej

Co należy zrobić, aby zapewnić na ile się da, że dzieci/studenci będą kontynuowali drogę Tory? Zapraszam do przeczytanie następującą refleksję.

W Jerozolimskim Talmudzie (traktat Joma 6:4) czytamy bardzo interesującą opowieść. W czasie jednego Jom Kippur (Dzień Wybaczeń; post biblijny) rabin Chagaj siedział przed rabinem Mana. Rabin Chagaj z powodu postu był bardzo osłabiony i zapytał rabina Mana czy przerwać post i coś się napić. Rabin Mana mu odpowiedział: pij. Za godzinę poszedł rabin Mana do rabina Chagaj i zapytał go czy on coś się napił. Na to rabin Mana odopowiedział: Od momentu kiedy pozwoliłeś mi się napić przestałem mieć pragnienie do picia.

Ta opowieść ma wiele ważnych przesłań. Kiedy rabin Chagaj myślał, że halacha mu coś zabrania robić to on wtedy miał wielkie pragnienie czynić to co było zabronione; a kiedy on dowiedział się, że on sam może zdecydować i wybrać czy może uczynić coś  co halacha zabraniała lub nie to wtedy przestał mieć pragnienie to czynić. Dlaczego? Talmud twierdzi, że skłonność ku złu (jecer hara) jest tylko popędem do tego, aby czynić to co jest zabronione. Kiedy rabin Chagaj dowiedział się, że halacha zezwalała mu przerwać post, to postanowił dzięki wewnętrzej sile przestrzegać obostrzenie i jednak pościć.

Jeden z aspektów tej opowieści odnosi się do stosowania obostrzeń halachicnych – chumrot. Rabini powiedzieli: ten, który stosuje obostrzenia halachy otrzyma błogosławieństwo. Należy rozważyć wnikliwie tą wypowiedź. Wyraz „ten, który stosuje obostrzenia halachy” oznacza, że ten człowiek musi być świadom, że halacha pozwala to czynić, co on sobie zabrania. On musi wiedzieć, że on przestrzega obostrzenie a nie podstawową halachę. Jeśli on o tym nie wie a jednak przestrzega obostrzenia jakby one były częścią podstawowej halachy, to on nie otrzymuje żadnych błogosławieństw. Rzecz odwrotna: przestrzeganie obostrzeń nie wiedząc, że są one obostrzeniami wzmacnia skłonność ku złu. Taki fenomen obserwujemy także na pozomie narodowym. W narodzie żydowskim jest coraz więcej ludzi, którzy stosują obostrzenia myśląć, że są one wymaganiami podstawowej halachy. Efektem tego jest coraz bardziej widoczne ekstremalnie zasymilowanie Żydów.

Na końcu chciałbym poruszyć aspekt edukacyjny  i wychowawczy. Kiedy dziecko (a zwłaszcza nastolatek) czuje, że rodzic mu ufa, to budzi się u dziecka/ucznia poczucie odpowiedzialności. A jeśli się robi odwrotnie i nigdy nie daje się dziecku/uczniowi możliwości wyboru własnych dróg, to w efekcie końcowym może dojść do tragedi, ponieważ to dziecko jak urośnie będzie buntowało się przeciwko rodzicóm lub nauczycielom i będzie odrzucało wszelkie rady, które oni uważali za słuszne. Jedynym obowiązkiem rodziców i nauczycieli jest właściwe przekazanie prawdy. Dziecko lub student sam zdecyduje jak to zastosuje w swoim życiu. Pierwsza Miszna w traktacie Awot mówi „heemidu talmidim harbe”, dosłownie „podnieście wielu studentów”. Dlaczego „podnieście” a nie „nauczajcie”? Przecież w Torze napisano „limadetem” – „i będziecie nauczać”! Rabbi Jom Tow Lipman Heller (1567-1654) napisał w swoim komentarzu „Tosafot Jom Tow”, że nauczyciel musi zapewnić,

aby studenci „potrafili stać na własnych nogach”. Innymi słowy: nauczyciel musi rzetelnie przekazać swoją wiedzę oraz wyrazić zaufanie wobiec swoich studentów, że oni w przyszłości właściwie wykorzystają nabytą wiedzę. Ta sama zasada dotyczy wychowania dzieci przez rodziców. Tylko wtedy, kiedy nauczyciel lub rodzic daje studentom lub dzieciom możliwość wyboru – tylko wtedy on spełnił właściwie swój obowiązek nauczania Tory. Obyśmy wszyscy potrafili być dobrymi rodzicami i nauczycielami.

Błogosławieństwa z Jerozolimy,

rabin Icchak Rapoport

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Yitzhak Rapoport

Yitzhak Rapoport
Rabbi Yitzchak Rapoport is a native of Stockholm, Sweden. He received his rabbinical ordination in Israel in 2002 from Yeshivat Hamivtar (Efrat), as well as from HaGaon HaRav Zalman Nechemia Goldberg shlit”a. From 2002 to 2006 Rabbi Rapoport served as the rabbi of Oslo, Norway. Being of Polish descent he became interested in the rebirth of Jewish communities in Poland, and consequently took up the position as Rabbi of Wroclaw (Breslau) and Silesia in the fall of 2006 until 2011.

Dodaj komentarz