Aktualności
Strona główna » Cykl Roku » Szczęśliwego Pesachu, święta zbawienia! Wykład, cz. 2 z 3

Szczęśliwego Pesachu, święta zbawienia! Wykład, cz. 2 z 3

Rabin Oury Cherki wyjaśnia związek między wygnaniem i powrotem narodu Izraela na swoją ziemię, a zbawieniem całej ludzkości

Nadchodzi święto, to wielkie święto na pamiątkę wyjścia Izraela z niewoli ku wolności, które to święto odnosi się do całego świata. Jak powiedziała jedna z najwybitniejszych postaci judaizmu, rabin Kook, bp: „wyjście z Egiptu trwać będzie wiecznie”. To wiosna dla całego świata. Święto to uczy cały świat, że wolność jest rzeczą możliwą. Można powiedzieć, że wolność ludu Izraela promieniuje na całą ludzkość, dowodząc, że każdy człowiek może wyrwać się z więzów przyrody, więzów emocji chwili, czy też więzów politycznych. Jest to bezwzględnie możliwe, jest nadzieja dla każdego człowieka.

Ale to wyzwolenie, które celebrujemy w Pesach przychodzi po bardzo długim okresie ciemiężenia, ciemiężenia okrutnego. Przychodzi na myśl pytanie, co Opatrzność chce wyrazić poprzez to, że naród Izraela musi przejść tak długi okres cierpienia, jak i przez to, że takie okresy  powtórzą się kilkakrotnie w historii narodu żydowskiego i że najważniejsze wydarzenia w jego historii będą mieć miejsce podczas jego niewoli? Powstaje pytanie, dlaczego? Nie wystarczy tu prosta odpowiedź, że wszystko to zdarzyło się w następstwie grzechu. I chociaż grzech to sprawa niezwykle poważna i jest zań nawet wymierzana kara, to z punktu widzenia proporcji, nie da się wyjaśnić prześladowań całego narodu, w ramach zwykłej kary za grzechy. I faktycznie, jeden z wielkich myślicieli żydowskich z przed 400 lat, Maharal, wyjaśnia, że niewola i zbawienie to dwa tryby materialnej egzystencji Izraela, i jeśli tak jest, to należy zrozumieć doniosłość niewoli.

Tora wyjaśnia, że pierwsze znane wygnanie nie było wygnaniem  narodu Izraela, lecz całej ludzkości. Historia wieży Babel opowiada o siedemdziesięciu narodach, które powstały w wyniku pierwotnego rozłamu, braku braterstwa, kontrowersji, które to dały początek historii świata oraz wielu konfliktom, które spowodowały wiele wojen oraz cierpienia ludzkiego. Tak więc, aż do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że cała ludzkość znajduje się w stanie wygnania. W ten oto sposób, naród Izraela idąc na wygnanie styka się z wygnaniem innych narodów i wynika z tego, że powierzono nam jakąś misję.

Czytamy w księdze Genesis, że liczba Izraelitów, którzy udali się do Egiptu wynosi siedemdziesiąt, tak, jak siedemdziesiąt narodów świata, co wykazują interpretacje w naszych księgach źródłowych. To tak, jakby istniał jakiś uniwersalny cel w zejściu Izraelitów do Egiptu, w odniesieniu do narodów świata. Jaki? To proste – istnieje proces, który kabaliści określają mianem ‘zbierania iskier’. Oznacza to, że w każdej kulturze świata istnieje jej święty kamień węgielny, wartość zasadnicza, która nie ma związku z żadną inną kulturą.

Naród Izraela przebywa na wygnaniu pomiędzy narodami i odciska się na nim piętno każdego z nich. To jest ‘zbieranie iskier’ – jesteśmy jedynym narodem, któremu udaje się być nieco amerykańskim,  nieco marokańskim, nieco francuskim, trochę rosyjskim, trochę australijskim i trochę – indyjskim.

Jesteśmy po części tym, gdzie się znajdowaliśmy, wszystkimi narodami, pomiędzy którymi byliśmy na wygnaniu, a byliśmy dosłownie – wszędzie. W procesie powrotu do naszej ziemi, przywozimy ze sobą te elementy kultur siedemdziesięciu narodów i od nowa tworzymy człowieka oryginalnego, stworzonego na podobieństwo Boga, zanim wybudowano wieżę Babel. Na bazie tej jedności, promieniować będzie miłość na cały świat.

Nie ma więc w tym nic dziwnego, że zwłaszcza teraz, kiedy to cały naród Izraela powraca z całego świata, pozlepiany z kawałków innych narodów, narody świata czują, że mogą też otrzymać coś od narodu Izraela. Bo właśnie nadszedł czas, kiedy to uniwersalne znaczenie powrotu do Syjonu promieniuje na cały świat, a nasze zbawienie staje się zbawieniem całego świata. Dzięki temu, że jesteśmy teraz wyzwoleni, możemy zobaczyć w naszym lustrzanym odbiciu całe człowieczeństwo. Stąd właśnie wypłynie braterstwo międzyludzkie i nastanie pokój pomiędzy wszystkimi ludźmi. Obyśmy wszyscy cieszyli się ze święta wolności!

 

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Potomkowie Noego - centrum

Dodaj komentarz