Breaking News
Home » Cykl Roku » Rosz HaSzana – nowy rok żydowski

Rosz HaSzana – nowy rok żydowski

W odniesieniu do Rosz HaSzana, widzimy właśnie, że  tradycja talmudyczna przedkłada nawet uniwersalizm tego właśnie święta, ponad  jego narodowy, żydowski charakter.

– Rabin Oury Cherki

Do wszystkich naszych ukochanych Braci – Potomków Noego na całym świecie!

Oto stoimy u wrót nowego roku żydowskiego, przed świętem Rosz HaSzana, które wypada w pierwszy dzień siódmego miesiąca (poniedziałek, 17 września).

Wszystkie święta kalendarza hebrajskiego odwołują się do wydarzeń, których doświadczył naród Izraela, ale jest także w tych wydarzeniach pierwiastek uniwersalny. W odniesieniu do Rosz HaSzana, widzimy właśnie, że  tradycja talmudyczna przedkłada nawet uniwersalizm tego właśnie święta, ponad  jego narodowy, żydowski charakter. Według części rabinów, święto to upamiętnia Stworzenie Świata i wszystko wskazuje, że to w tym dniu Sara odzyskała płodność.

Przywrócenie płodności naszej matce Sarze – nadanie możliwośći rodzenia dzieci po długim okresie bezpłodności to dobra wiadomość dla całego świata. Nasi mędrcy mówią: “Wiele odzyskało płodność razem z nią”, innymi słowy sukces narodu Izraela nie jest możliwy, jeśli nie przyczynia się on do uniwersalnego zbawienia. I tak, widzimy, że przywrócenie izraelskiej państwowości w 1948 roku zbiegło się z wyzwoleniem wielu narodów spod jarzma kolonializmu – “wielu odzyskało płodność, razem z nią”.

Nasi mędrcy mówią też, że w tym dniu Józef wyszedł z więzienia. Józef, ze wszystkich dzieci Izraela, miał największe zasługi we wpływaniu na tikun olam – naprawę całego świata. Ambicją Józefa było naprawić Egipt – potęgę kulturalną owych czasów i oto dobra ta wiadomość pojawia się w Rosz haSzana!

Co do wielkich wydarzeń w historii Izraela, powiedzieli nasi mędrcy, że w Rosz Haszana zniesiono naszym ojcom w Egipcie obowiązek wykonywania ciężkich robót na rzecz faraona. Chociaż faktyczne wyjście z Egiptu miało miejsce 6 miesięcy później, w Pesach, to już w Rosz HaSzana ustały prace przymusowe i stąd Rosz HaSzana reprezentuje wolność od pracy przymusowej, koniec wyzysku ekonomicznego człowieka przez człowieka, co jest podstawowym warunkiem przyjęcia jarzma służby Bogu w pełnym wymiarze., i co dzieje się w Rosz haSzana.

Głównym przykazaniem święta Rosz HaSzana jest zadąć w szofar.  W czasach biblijnych robiono to z dwóch okazji – koronacji króla oraz nadania wolności niewolnikom.  Stąd własnie wiemy, że nie można przyjąć na siebie obowiązków religijnych inaczej, niż z głębi w pełni wolnej duszy – duszy wolnej od popędów i wolnej od kontroli innego człowieka. I to jest dobra nowina na Rosz haSzana dla całego świata!

Rabin Oury Cherky, przewodniczący Potomkowie Noego – Centrum

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

About Potomkowie Noego - centrum

Our Goals: To disseminate the message of the Torah to the Non-Jewish world. To act as a focus of activity based in Jerusalem related to Noahides throughout the world. To serve as a resource center for information and advice about religious principles and practices. To help establish Noahide communities around the world and to provide them with support. To establish a link between the Non-Jewish world and Jewish tradition and rabbis, including formal recognition of the Noahides by religious and national institutions of the Jewish people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*