Refleksje na Dzień Jerozolimy

Rabin Oury Cherki tłumaczy, dlaczego Dzień Jerozolimy jest tak ważny

Dzień Jerozolimy jest dniem istotnym. W tym dniu obchodzimy powrót ludu Izraela po dwóch tysiącach lat wygnania do odbudowanej Jerozolimy, miasta, na którym skupia się uwaga całego świata. Wszystkim znana jest tęsknota do tego miasta.

Jak doszło do tego, że Jerozolima znalazła się w centrum uwagi?

Jerozolima znajduje się w centrum. Jakim centrum? W centrum kontynentów. Znajdujemy się dokładnie w miejscu, gdzie przecinają się wektory wpływów kultur afrykańskiej, azjatyckiej oraz europejskiej. Tutaj spotykamy cały świat i stąd na niego promieniujemy.  Rzekł prorok Izajasz: „Gdyż z Syjonu wyjdzie Tora, a słowo Pana z Jerozolimy”. I pomimo tego, że nie dysponujemy tym centrum duchowym, centrum świętym, Świątynią Jerozolimską i przestali pojawiać się prorocy pośród ludu Izraela, nadal pobrzmiewają echa proroctwa – jeszcze nie wygasły. Słychać je nadal na całym świecie, dzięki sile Jerozolimy.

To coś dało się odczuć i odczuwa się coraz bardziej od chwili, kiedy to naród Izraela powrócił dzięki łasce Pana, podczas wojny sześciodniowej do Jerozolimy. Jerozolima to centrum – jak mawiają – centrum wszystkich religii. Można by wyobrazić sobie więc inicjatywę przekształcenia Jerozolimy w miasto kosmopolityczne – miasto całego świata. Ale tu pojawia się błąd. Jeśliby przekształcić Jerozolimę w miasto kosmopolityczne, zamieniła by się ona w muzeum, a w muzeum nie ma życia. Muzeum przechowuje przedmioty należące do przeszłości. Naszym celem jest przekształcenie Jerozolimy w aktywne centrum, z którego wyjdzie dobra nowina dla całego świata.

To, co nas ekscytuje w związku z wojną sześciodniową to nie tylko sukces militarny. Najbardziej ekscytujące jest w tym to, że po raz pierwszy w czasach współczesnych mamy do czynienia z wydarzeniem biblijnym i można się domyślać, że u wielu narodów pojawiło się pytanie: skoro Żydzi mogą w czasach współczesnych dokonywać czynów o skali biblijnej, to może potrafią oni prawidłowo interpretować historię? Oczywiście wiemy, że to prawda.

Po wojnie sześciodniowej, zaczęliśmy rozwijać nowy ruch w dziejach historii ludzkości. Ruch, dzięki któremu w końcu lud Izraela posiadł możliwość rozprzestrzeniania słowa Bożego na całym świecie, aby cały świat przybył i wysłuchał słowa Pana z Jerozolimy, aby przybył i wysłuchał dobrej nowiny, dzięki której wyzwoli się z pęt sił przyrody i swoich negatywnych popędów.

Tutaj otwiera się możliwość kontaktu z Tym, Co Rzekł i Stał się Świat. W Pieśni nad Pieśniami, Jerozolima nazywana jest ‘szyją świata’. Szyja, to część ciała, która łączy część psychiczną, myślącą człowieka, z jego częścią fizyczną. Tak, jak szyja łączy głowę z ciałem, tak Jerozolima łączy nasz pełen ograniczeń, mały świat, ze światami nieskończonymi.

Talmud mówi: „Obiecał, Święty, niech będzie błogosławiony, że nie wkroczy do Jerozolimy niebiańskiej, zanim Izrael nie wejdzie do ziemskiej”. I tak zarzucono walkę o Jerozolimę, gdyż odczuwa ją podświadomie, instynktownie każdy człowiek jako centrum swego życia, jako generator, który daje energię duchową całemu światu.

Jesteśmy obdarzeni błogosławieństwem, mogąc wrócić do tego miejsca, z którego wysyłamy błogosławieństwa dla ludzi na całym świecie.  I trafią oni wszyscy w przyszłości do Jerozolimy, aby żyć w wierności Bogu Izraela, Stwórcy świata, który kocha wszystkie swoje dzieci.