Pesach Szeni (Paraszat Behaalotecha

Rabin Cherky wykłada istotę drugiego Pesachu

Pesach szeni – druga ofiara pesachowa składana przez osoby, którym nie udało się złożyć pierwszej, różni się od pozostałych przykazań Tory. „I byli nieczyści rytualnie mężczyźni, z powodu kontaktu z umarłym, nie mogli więc złożyć ofiary pesachowej w tym dniu… I ludzie ci rzekli do niego (do Mojżesza) … Dlaczego mamy być wykluczeni i nie będzie nam dane złożyć ofiary Bogu w odpowiedni czasie, pośród synów Izraela?” [Księga Liczb 9:6-7]. Aby pomóc im wyjść z frustrującej sytuacji, Tora nakazuje, że ktokolwiek, komu nie udało się złożyć Pesachu w miesiącu Nissan, kiedy to istnieje pierwsza możliwość jej dokonania, a przyczyną niezłożenia była nieczystość rytualna lub też fakt przebywania daleko od Świątyni, może to zrobić miesiąc później – w 14 dniu miesiąca Ijar.

Z drugiej jednak strony, nigdzie nie jest napisane, że, ktoś kto nie mógł przebywać w suce, może sobie zbudować następną później. Albo też – osoba, która była zmuszona coś zjeść w Jom Kipur może odbyć post dzień później! Istnieje ogólna zasada, że „z osoby, którą zewnętrzne okoliczności przymuszają do nie dotrzymania przykazania, Bóg zdejmuje odpowiedzialność” [Awoda Zara 54a]. Jeśli tak, dlaczegóż więc należy złożyć ofiarę zastępczą? Cóż takiego strasznego by się wydarzyło, gdyby ktoś, nie złożył Pesachu, gdyż zmusiły go do tego okoliczności od niego niezależne?

Odpowiedzią na to jest to, że mamy tu do czynienia z przypadkiem wyjątkowym, że „człowiek musi postrzegać siebie samego tak, jakby to on był wyzwolony z niewoli egipskiej” [Rambam, Hilchot Chamec U’Maca]. A to ma miejsce podczas nocy sederowej, będącej częścią obchodów święta Pesach. Osoba, która z kolei nie jest wyzwolona z Egiptu, nie może być reprezentantem ludu Izraela i nie może otrzymać Tory. Musi więc ona naprawić tą sytuację aż do czasu święta Szawuot i jeszcze raz zostać członkiem narodu.

Narodowa inicjatywa nadrobienia niekompletnych obchodów Pesachu ma miejsce w miesiącu Ijar, w dniu, w którym pierwszy Pesach miał miejsce w miesiącu Nissan. Zbawienie w Pesach było rezultatem inicjatywy z Niebios, „Ja jestem Bogiem, jestem Nim, i nikt inny nie  miał udziału” [Hagada na Pesach]. Czas na zbawienie w następnym miesiącu, miesiącu Ijar, zastał ustanowiony na prośbę narodu, który otrzymał wolność z własnej inicjatywy. W oparciu o „święto biblijne” w miesiącu Ijar, mamy też „święta rabiniczne”, które upamiętniają dni współczesne, kiedy to odzyskaliśmy wolność: Jom Haacmaut (dzień niepodległości) i Jom Jeruszalaim (Dzień Jerozolimy).

I tu, mógłby ktoś powiedzieć: „W obecnych okolicznościach, nie mogę przyłączyć się do wysiłków mających na celu osiągnięcie wolności…” ‘Człowiek rytualnie nieczysty lub przebywający daleko’ [Księga Liczb 9:13]…”. W odniesieniu do znaczenia narodowego, nieczystość i odległość mogą być interpretowane w sposób symboliczny. Narodowa nieczystość to kwestia wielu grzechów. Kiedy przygniata nas grzech, nie ma mowy o niepodległości. Inna możliwość jest taka, że jesteśmy czyści rytualnie, ale znajdujemy się daleko – na wygnaniu, w miejscu, które fizycznie znajduje się daleko od naszej ojczyzny. Naród w takich przypadkach nie jest w stanie odzyskać niezawisłości nie może być za to obciążony winą.

Tora ostrzega nas aby nie dać się zwieść ideologicznym pokusom. „Ale człowiek, który jest czysty rytualnie” – ten, który dostąpił zaszczytu rytualnej czystości, przestrzegania przykazań i który ma w sobie strach przed niebiosami – i nie jest on „daleko” – który żyje na ziemi Izraela – „i uchyla się od złożenia Pesachu” – a więc nadal nie pożąda on niepodległości… takim oto sposobem odcina się od historycznego losu swojego narodu. Werset opisuje niezwykle surową karę: „Dusza ta będzie odcięta od narodu” [Księga Liczb 9:13]. Ale i w takiej sytuacji ideologicznego oddalenia od pragnienia niepodległości, można dokonać pokuty, jak pisze Zohar (Behaalotecha) – Mesjasz zmusi także sprawiedliwych do pokuty.