Co znaczy słowo “Szalom”?

Słowo “szalom” ma wiele znaczeń “Szalom” jako “pokój” Słowo ‘szalom’ jest ciekawym słowem bo ma kilka różnych znaczeń w zależności od kontekstu. Korzeń ‘szalem’ ukazuje się np. w Księdze Bereszit (Księga Rodzaju) 15:15 i 15:16. W piętnastym wersecie czytamy ‘weata tawo el awotecha beszalom’ – i ty przyjdziesz do twoich ojców w pokoju. Tutaj ‘szalom’ […]