Breaking News
Home » Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Definicja słowa SZALOM

Słowo ‘szalom’ jest ciekawym słowem bo ma kilka różnych znaczeń w zależności od kontekstu. Korzeń ‘szalem’ ukazuje się np. w Księdze Bereszit 15:15 i 15:16. W piętnastym wersecie czytamy ‘weata tawo el awotecha beszalom’ – i ty przyjdziesz do twoich ojców w pokoju. Tutaj ‘szalom’ oznacza pokój. A w szesnastym wersecie czytamy ‘ki lo szalem awon haEmori ad hena’ –gdy ... Read More »